Naujienos

Žmogaus saugos konkursas „Dirbsiu saugiai“
2019.04.18
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro mokiniai dalyvauja žmogaus saugos konkurse„Dirbsiu saugiai“. Pirmame etape Valstybinės darbo inspekcijos ir įmonės, aprūpinančios darbo saugos priemo...
Visuotinis tėvų susirinkimas
2019.04.17
TĖVELIAMS, Balandžio 19 d. (penktadienį) 12.00 val. posėdžių salėje vyks Visuotinis tėvų susirinkimas Darbotvarkė: Centro veikla (Centro direktorė). Tėvų įtraukimas į Centro r...
,,DAROM LASUC 2019“
2019.04.17
Saulėtą balandžio 13-osios rytą mokiniai, jų tėveliai, Centro darbuotojai, į pagalbą pasitelkę grėblius, kastuvus, kauptukus ir visokius kitokius įnagius, rinkosi į akcijos ,,DAROM LASUC 2...
Ikimokyklinis ugdymas
Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
Bendrasis ugdymas
Mokiniai ugdomi pagal pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio bendrojo ugdymo programas. Išlaikę brandos egzaminus įgyja reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai. Ugdomoji veikla grindžiama specialių priemonių ir metodų naudojimu, individualizavimu ir diferencijavimu.
Kurčneregių ugdymas
Kurčneregiai mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Jų labai didelių ugdymosi poreikių tenkinimui būtina sąlyga yra nuolatinis individualus bendravimas su ugdytoju.
Specialusis ir socialinių įgūdžių ugdymas
Sutrikusios regos kompleksinių negalių mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Ugdymo procesas vykdomas veiklomis, o ne pamokomis.
Neformalusis vaikų švietimas
Organizuojama saviraiškos poreikius tenkinanti bei formalųjį ugdymą papildanti mokinių laisvalaikio veikla.
LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRASAteities g. 44, LT-06329 Vilnius

tel.: 8 5 2484100, 8 650 95961
el. paštas rastine@lasuc.lt
el. svetainė www.lasuc.lt

atsisk. sąsk. Nr. LT787044060000453818
AB "SEB bankas", b.k. 70440

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191713612