Naujienos

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.
2022.01.13
  Branginkime, saugokime ir puoselėkime Tėvynę – Lietuvą. Pagerbkime žuvusiųjų už laisvę atminimą. Prisiminkime, kodėl esame laisvi! Laisvės gynėjų dienos minėjimo proga ...
Kalėdinis šurmulys
2022.01.06
Gruodžio 23 d. LASUC Nykštukų mieste vyko šurmulys. Kalėdinio rytmečio su klasių vadovais ir auklėtojomis metu mokinius aplankė nuostabioji Centro paštininkė ir įteikė „Kalėdinio pašt...
Netradicinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka „Prakartėlė“ Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje
2021.12.27
2021 m. gruodžio 21 dieną pradinių ir socialinių įgūdžių ugdymo II/III mokymo metų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje „Prakartėlė“ Šv. Kryžiaus...
Ikimokyklinis ugdymas
Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
Bendrasis ugdymas
Mokiniai ugdomi pagal pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio bendrojo ugdymo programas. Išlaikę brandos egzaminus įgyja reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai. Ugdomoji veikla grindžiama specialių priemonių ir metodų naudojimu, individualizavimu ir diferencijavimu.
Kurčneregių ugdymas
Kurčneregiai mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Jų labai didelių ugdymosi poreikių tenkinimui būtina sąlyga yra nuolatinis individualus bendravimas su ugdytoju.
Socialinių įgūdžių ugdymas
Sutrikusios regos kompleksinių negalių mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Ugdymo procesas vykdomas veiklomis, o ne pamokomis.
Neformalusis vaikų švietimas
Organizuojama saviraiškos poreikius tenkinanti bei formalųjį ugdymą papildanti mokinių laisvalaikio veikla.
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius
Veikdami kartu, specialistai padės pedagoginėms psichologinėms ir švietimo pagalbos tarnyboms pasirengti vertinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų gebėjimus. Ugdymo įstaigoms pasirengti ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, o taip pat tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiruošti gyvenimo pokyčiams, auginant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.
Patyčių dėžutė
„Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.
LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRASAteities g. 44, LT-06329 Vilnius

tel.: 8 5 2484100, 8 650 95961
el. paštas rastine@lasuc.lt
el. svetainė www.lasuc.lt

atsisk. sąsk. Nr. LT787044060000453818
AB "SEB bankas", b.k. 70440

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191713612