Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2020–2021 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė
P–4 06–09 35 savaitės – 175 ugdymo dienos
5–III gimnazijos 06–23 37 savaitės – 185 ugdymo dienos
IV gimnazijos 05–24 33 savaitės – 163 ugdymo dienos

Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pusmečio pradžia Pusmečio pabaiga
Pirmas pusmetis 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. sausio 24 d.
Antras pusmetis 2020 m. sausio 27 d. ugdymo proceso pabaiga