Atostogos

Mokinių atostogos 2020–2021 m. m. P – IV gimnazijos klasėms

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30

Žiemos (Šv. Kalėdų)

5-IV gimnazijos

P-4 

 

2020-12-21

2020-12-14

2020-12-31

2020-12-31

Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Šv. Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
                                Vasaros:

P – 4

2021-06-10

2021-08-31

5 – III gimnazijos

2021-06-25

2021-08-31
IV gimnazijos Pasibaigus brandos
egzaminų sesijai
2021–08–30*

* Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (šv. Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.