Neformalusis vaikų švietimas

 

Skyrius organizuoja ir vykdo saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią mokinių laisvalaikio veiklą, organizuoja mokinių apgyvendinimą bendrabutyje bei jų maitinimą.

Tęsia mokinių orientacijos ir mobilumo, kasdieninių įgūdžių lavinimą, moko naudotis kompensacinėmis priemonėmis

Bendradarbiauja su mokiniais ir jų tėvais rengiant, įgyvendinant įvairius ugdymo veiklos projektus, renginius, siekia ugdymo tęstinumo šeimoje

Skatina mokinių saviugdą, orientaciją socialinėje aplinkoje, savarankiškumo ir saugos buityje įgūdžius

Rūpinasi mokinių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, interesus, kurie padeda formuoti vertybinių nuostatų skalę, sveikos gyvensenos pagrindus

 

POPAMOKINĖ MOKINIŲ VEIKLA              

 • Organizuotas laisvalaikis;
 • Pamokų ruoša klasėse;
 • Užklasinio skaitymo užsiėmimai;
 • Klasės valandėlės, šalies ir pasaulio įvykių apžvalga;
 • Projektinė veikla, renginiai;
 • Neformaliojo švietimo būrelių veikla;
 • Išvykos į šalies organizuojamus renginius, parodas, teatrus, koncertus ir kt.;
 • Savitvarka, darbinė veikla;
 • Laisvalaikis pagal pomėgius.

 

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI                    

 • Rugsėjo 1-osios;
 • Mokytojų dienos paminėjimas;
 • Baltosios lazdelės dienai paminėti;
 • Šimtadienio šventė;
 • Paskutinio skambučio šventė;
 • Užgavėnių šurmulys;
 • Kalėdinės vakaronės ir kt.

 

EDUKACINĖS, PAŽINTINĖS  IŠVYKOS      

Mokiniams organizuojamos edukacinės, pažintinės, pramoginės išvykos po Vilniaus muziejus, parodas, istorines vietas. Organizuojamos ir edukacinės ekskursijos po Lietuvą.