Karjera

Socialinis pedagogas (ė)

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje socialinio pedagogo (1 etatas) pareigoms užimti.

   

Pareigos :

Socialinis pedagogas (ė)

Darbo aprašymas :

Funkcijos:

–     konsultuoja tėvus, pedagogus švietimo pagalbos specialistus aktualiais socialinių įgūdžių ugdymo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

–     veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie socialinių įgūdžių ugdymo galimybes;

–     rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymo principus ir metodus, socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo tobulinimo galimybes, ir kitus aktualius klausimus;

–     rengia socialinės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymui;

Reikalavimai :

–     turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją;

–    turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;

–     gebėti vertinti socialinės pagalbos poreikį vaikui, šeimai, ugdymo įstaigai;

–     gebėti įvertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinius įgūdžius;

–     išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti;

–     mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį;

–     gebėti dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

gyvenimo aprašymą;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą;

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.

Siūlome :

Socialinio pedagogo darbą 1 etatu, terminuota darbo sutartis. Atlygimas 1100 – 1500 eurų (bruto).

   

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo publikavimo data :

2021-04-31

Skelbimas galioja iki :

2021-05-31

   

Kontaktinė informacija :

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt