Ugdymo aprūpinimo skyrius

Užtikrina ugdymo proceso poreikius atitinkantį visapusišką aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis per  ūkio dalies, medicinos punkto, valgyklos veiklą.   

 Darbas medicinos punkte Moderni ir tvarkinga valgykla