* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Pedagoginiam regos vertinimui būtini dokumentai

Lietuvos miestų ar rajonų pedagoginės psichologinės tarnybos, gavusios tėvų prašymą nustatyti sutrikusios regos  mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui paštu ar elektroniniu būdu  dokumentus:

  • Tarnybos vadovo pasirašytą prašymą (laisva forma);
  • Tėvų prašymą specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti (6 priedas);
  • Gydytojo oftalmologo pažymą, kurioje nurodytas regėjimo aštrumas ir akių ligos;
  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas).

Atlikus sutrikusios regos mokinio specialiųjų poreikių įvertinimą, bendradarbiaujant su miesto/rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais , pildoma pažyma dėl įvertinimo, pateikiamos rekomendacijos (7 priedas), nustatomas mokinio specialiųjų poreikių lygis, skiriama švietimo pagalba ( 8 priedas).

 

Sutrikusios regos mokinių specialieji ugdymosi poreikiai vertinami vadovaujantis:

 

  1. 2011m. rugsėjo 30 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.  V-1775 „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašu“;
  2. 2012m. sausio 9 dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro raštu Nr.  V5-5 „Dėl asmenų, turinčių klausos ir regos sutrikimų specialiųjų ugdymosi  poreikių vertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo“.