* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Biblioteka

Bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymo(si) vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti LASUC bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.

LASUC biblioteką sudaro: abonementas ir skaitykla.

Bibliotekos ir skaityklos fonde yra apie 2000 įgarsintų leidinių, 9000 knygų Brailio raštu, 18000 egzempliorių grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių. Prenumeruojama periodiniai leidiniai: Mūsų žodis, Gimtasis žodis, Psichologija Tau ir kt. Bibliotekoje bei skaitykloje sukaupta daug informacinių leidinių: enciklopedijų, žinynų, žodynų ir kitos mokslinės bei metodinės literatūros. Kaupiama tiflopedagoginės literatūros fondas.

Skaitytojų poreikiams skirti 2 kompiuteriai.

Bibliotekoje ir skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų bei knygų jubiliejus, eksponuojami ugdymo centro mokinių bei mokytojų kūrybiniai darbai. Vyksta naujai gautų leidinių pristatymai.

Naudingos nuorodos:

http://www.rasytojai.lt/lt/

http://www.skaitykle.lt/

http://www.skaitymometai.lt/

https://books.google.com/?hl=lt

http://antologija.lt/

http://www.tekstai.lt/

V. Stalgys „Matematinių ženklų sistema Brailio raštu“

 

Siūlome paskaityti:

1. Ypatingų poreikių vaikas. Patarimai  tėvams, auginantiems sutrikusio regėjimo vaikus. – Vilnius: 2007.

2. Nemunytė, Danutė.  Pažinkime savo vaiką. – Vilnius: 1995.

3. Buitinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia. – Vilnius: 2007.

4. Tavo kelyje neregys. – Vilnius:2007.

5. Baltoji lazdelė – neregio draugė. – Vilnius: 2007.

6. Patarimai šeimai, auginančiai vaiką su regėjimo negalia. –  Kaunas: 2000.

7. Gudonis, Vytautas ir kt. Orientacijos erdvėje ugdymas.  – Šiauliai: 1995.

8. Aklo, silpnaregio ugdymas kelyje į Europos sąjungą: konferencijos medžiaga 2003m. balandžio 15-16 d.  – Vilnius: 2003.

9. Hortonas , J.Kirkas. Sutrikusio regėjimo vaikų mokymas bendrojo lavinimo mokykloje.  – Vilnius: 1993.

10. Inde, Krister. Blogai matau, gerai jaučiuosi. –  Vilnius: 2008.

11. Ruškus, Jonas. Negalės fenomenas: monografija. – Šiauliai: 2002.

12. Arčiulienė, Vida. Kodėl reikalingi akiniai? – Vilnius: 1995.

13. Hickok, Lorena. Helenos Keler istorija: apysaka. – Vilnius:2006.

14. Davidson, Margaret. Luji Brailis: tamsos vaikas. – Vilnius: 2009.