Biblioteka ir leidybos grupė

Centro Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriuje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., pasikeitus struktūrai ir panaikinus Informacijos skyrių,  dirba biblioteka ir Brailio rašto vadovėlių leidybinė grupė.

Brailio rašto vadovėlių leidybinė grupė, bendradarbiaudama su Centro biblioteka, vadovėliais aprūpina ne tik ugdymo centro, bet ir visoje Lietuvoje integruotai besimokančius akluosius mokinius, studentus. Mokykla, kurioje integruotai mokosi aklieji mokiniai, užsisako vadovėlius prieš mokslo metus. Prašymą rašo mokyklos direktorius.