* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Švietimo pagalbos ir vertinimo skyrius

Švietimo pagalbos ir  vertinimo skyriuje dirba įvairių pagalbos mokiniui sričių specialistai- tai tiflopedagogai, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, gydomosios kūno kultūros specialistas, kompiuterinio raštingumo mokytojai. Minėti specialistai teikia švietimo ir kitą pagalbą Centro mokiniui, jo tėvams ir mokytojams. Teikiama pagalba padidina švietimo veiksmingumą.

Mokiniai lanko individualius ar grupinius užsiėmimus (pratybas) po pamokų pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį.

Kasmet organizuojamos išvykos, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ir mobilumo, orientacijos bei socialinių įgūdžių varžytuvės neregiams, kurios įtvirtina užsiėmimuose įgytus įgūdžius praktikoje.

Švietimo pagalba (vedamos individualios tiflopedagoginės pratybos) teikiama ne tik Centro mokiniams, bet ir sutrikusios regos mokiniams (gyvenantiems 70-100 km nuo Vilniaus), kurie integruotai mokosi -bendrojo ugdymo mokyklose,  ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdomiems darželiuose ar namuose. Taip pat konsultuojami sutrikusios regos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai visoje Lietuvoje ugdymo, ugdymo vietos pritaikymo, specialių mokomųjų priemonių, IKT naudojimo ir kitais klausimais.

Skyriaus specialistai pagal Lietuvos miestų ir rajonų Pedagoginių psichologinių tarnybų prašymus atlieka sutrikusios regos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektaisvertinimą teikia rekomendacijas mokytojams, siūlo skirti švietimo pagalbą.