Norint gauti tiflopedagoginę pagalbą, pateikiami dokumentai

Pateikiami dokumentai:

  1. Tėvų prašymas (pildomas atvykus į Centrą);
  2. Vaiko gimimo liudijimas;
  3. Neįgalumo lygio pažyma;
  4. Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir (ar) švietimo pagalbos teikimo;
  5. Gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas (ne senesnė nei 1 metų). Pažymoje turi būti nurodytas regėjimo aštrumas ir akių ligos.

Pagalbą skiria ir nustato savaitinių valandų skaičių Centro vaiko gerovės komisija. 


Ekspertų rekomendacijos

Ekspertų informaciniai filmukai