Švietimo pagalba

Bendradarbiavimas su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, įvertinant vaikų (mokinių) specialiuosius poreikius dėl regos sutrikimo.

 


Tiflopedagoginės pagalbos teikimas pratybų ir/ar konsultacijų forma šalies sutrikusios regos vaikams (mokiniams) nuo 0 iki 21 metų
 

 

Švietimo informacinės pagalbos teikimas sutrikusios regos mokinių tėvams ir mokytojams; prireikus atvyksta mobili specialistų komanda.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams.
Tėvų švietimo programų įgyvendinimas.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas 2019 

LASUC kvalifikacijos tobulinimo planas 2020

 

Vadovėlių Brailio raštu leidyba.

 

 

Metodinės medžiagos rengimas.
Rekomendacijos ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir ugdymosi aplinkos pritaikymo klausimais.

 

Brailio rašto mokymasis

Brailio rašto pradmenys. Mokomoji video medžiaga 

 

Konsultacinių dienų organizavimas sutrikusios regos mokiniams, jų tėvams.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. p. jurate.maskoliuniene@lasuc.lt