Švietimo pagalba

Bendradarbiavimas su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, įvertinant vaikų (mokinių) specialiuosius poreikius dėl regos sutrikimo.

 


Tiflopedagoginės pagalbos teikimas pratybų ir/ar konsultacijų forma šalies sutrikusios regos vaikams (mokiniams) nuo 0 iki 21 metų

 

 

Švietimo informacinės pagalbos teikimas sutrikusios regos mokinių tėvams ir mokytojams; prireikus atvyksta mobili specialistų komanda.

MOBILIOS SPECIALISTŲ KOMANDOS PLANAS 2019 m.

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams.
Tėvų švietimo programų įgyvendinimas.

 

Vadovėlių Brailio raštu leidyba.

 

 

Metodinės medžiagos rengimas.
Rekomendacijos ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir ugdymosi aplinkos pritaikymo klausimais.

 

Konsultacinių dienų organizavimas sutrikusios regos mokiniams, jų tėvams.

 

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. p. jurate.maskoliuniene@lasuc.lt