Švietimo pagalba

Bendradarbiavimas su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, įvertinant vaikų (mokinių) specialiuosius poreikius dėl regos sutrikimo.

Psichologo rekomendacijos. Kaip padėti vaikui mokytis. 


Tiflopedagoginės pagalbos teikimas pratybų ir/ar konsultacijų forma šalies sutrikusios regos vaikams (mokiniams) nuo 0 iki 21 metų
 

 

Švietimo informacinės pagalbos teikimas sutrikusios regos mokinių tėvams ir mokytojams; prireikus atvyksta mobili specialistų komanda.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams.
Tėvų švietimo programų įgyvendinimas.

LASUC kvalifikacijos tobulinimo planas 2020

 

Vadovėlių Brailio raštu leidyba.

 

 

Metodinės medžiagos rengimas.
Rekomendacijos ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir ugdymosi aplinkos pritaikymo klausimais.

 

Idėjų aplankas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams „Pažinti ir suprasti kitokį klasės draugą“

Brailio rašto mokymasis

Atmintinė. Brailio rašto pakeitimai

Brailio rašto pradmenys. Mokomoji video medžiaga 

Rekomendacijos. Kompiuterinės aplinkos pritaikymas silpnaregiams mokiniams

Aklų ir silpnaregių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui pritaikytos priemonės

Pradinių klasių sutrikusios regos mokiniams pritaikytos ugdymo  priemonės

Fizinės aplinkos pritaikymas sutrikusios regos mokiniui. Video įrašas

 

Konsultacinių dienų organizavimas sutrikusios regos mokiniams, jų tėvams.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. p. jurate.maskoliuniene@lasuc.lt