Švietimo pagalba

Bendradarbiavimas su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, įvertinant vaikų (mokinių) specialiuosius poreikius dėl regos sutrikimo.

Psichologo rekomendacijos. Kaip padėti vaikui mokytis. 


Tiflopedagoginės pagalbos teikimas pratybų ir/ar konsultacijų forma šalies sutrikusios regos vaikams (mokiniams) nuo 0 iki 21 metų
 

 

Švietimo informacinės pagalbos teikimas sutrikusios regos mokinių tėvams ir mokytojams; prireikus atvyksta mobili specialistų komanda.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams.
Tėvų švietimo programų įgyvendinimas.

 

Vadovėlių Brailio raštu leidyba.

 

Metodinės medžiagos rengimas.

Rekomendacijos ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir ugdymosi aplinkos pritaikymo klausimais.

 

Kviečiame mokytis ( informacinis lankstinukas) 

Animuotas filmukas „Mano vaikas oftalmologo kabinete“ 

Metodinis aplankalas: kas tai ir kaip naudotis? 

Elektroninis leidinys „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis“ 

 

Mobiliųjų programėlių (Apss) akliems ir silpnaregiams katalogas. Skaityti 

Idėjų aplankas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams „Pažinti ir suprasti kitokį klasės draugą“. Skaityti

Brailio rašto mokymosi pradžiamokslis. Skaityti

Brailio rašto pradmenys. Mokomoji video medžiaga. Žiūrėti

Rekomendacijos. Kompiuterinės aplinkos pritaikymas silpnaregiams mokiniams. Skaityti

Atmintinė. Brailio rašto pakeitimai. Skaityti

Aklų ir silpnaregių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui pritaikytos priemonės. Skaityti

Pradinių klasių sutrikusios regos mokiniams pritaikytos ugdymo  priemonės. Skaityti

Fizinės aplinkos pritaikymas sutrikusios regos mokiniui. Vaizdo įrašas. Žiūrėti