Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre įkurtas naujas Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, kuris siekia pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi drauge su bendraamžiais jiems artimoje ir pritaikytoje aplinkoje galimybes, siūlo pagalbą visoms šalies švietimo institucijoms ir kviečia bendradarbiauti.

Skyriuje dirba šie specialistai:

  • Skyriaus vedėjas;
  • Metodininkas;
  • Logopedas;
  • Specialusis pedagogas;
  • Psichologas;
  • Socialinis pedagogas;
  • Ergoterapeutas.

   Veikdami kartu, specialistai padės pedagoginėms psichologinėms ir švietimo pagalbos tarnyboms pasirengti vertinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų gebėjimus, ugdymo įstaigoms – pasirengti ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, o, taip pat, tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiruošti gyvenimo pokyčiams, auginant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.

Skyriaus paskirtis – visoje šalyje didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, teikiant metodinę, konsultacinę pagalbą.

 Skyriaus uždaviniai:

   

Telkti ir skleisti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo inovacijas;

 

 

Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą šalies pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, dirbantiems su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais;

 

 

Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.

 

 

 

 

 

SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ KONSULTAVIMO SKYRIAUS SKRAJUTĖ

 

Prašymo forma įstaigoms

Prašymo forma tėvams

 

 

 

   Prašymai konsultacijoms priimami el. paštu srvks@lasuc.lt

 

 

  Daugiau informacijos teikiama el. paštu srvks@lasuc.lt,  www.srvks.lt arba telefonu 8 677 58544

 

 

 

 Mobilios komandos konsultacijos švietimo įstaigose vyks trečiadieniais