Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2020-2021 metais mūsų įstaiga dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3.-CPVA-V-704-02-0001), kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką, buvo įgyvendintas įsigyjant mokymo priemonių ir įrangos.

2020 metų balandį buvo gauti 5 nešiojami kompiuteriai. Tuo metu mokiniai išėjo mokytis nuotoliniu būdu dėl pandemijos Covid-19. Keli mūsų mokiniai neturėjo kompiuterių namuose ir į pamokas sunkiai prisijungdavo (dažniausiai telefonu). Gauti kompiuteriai padėjo mokiniams kokybiškai dalyvauti pamokose – su mikrofonu, kamera jie galėjo būti aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.

Dabar kompiuteriai yra naudojami organizuojant nuotolinius mokymus. LASUC mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai gautų kompiuterių pagalba veda nuotolinius mokymus respublikos pedagogams, teikia konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams).