Projektas „Edukacinės erdvės, pritaikytos sutrikusios regos mokiniams, modernizavimas“

 

 

Projekto tikslas – įkurti modernią edukacinę erdvę su specialiąja įranga, priemonėmis pritaikytomis regos sutrikimą turintiems mokiniams, kuri padės gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, plėtoti jų gebėjimus ir galias, skatinti kūrybiškumą, atvirumą visuomenei bei stiprinti pilnavertiškumą.

Projekto rezultatai
Projekto rezultatais naudojasi visa Centro bendruomenė
2019 m. lapkričio 31 d. baigėsi projekto „Edukacinės erdvės, pritaikytos sutrikusios regos mokiniams, modernizavimas“ įgyvendinimo laikotarpis. Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondų Nr. 09.1.3-CVPA-K-723-02-0020 lėšų. Projekto metu įsigyta moderniausia įranga aklų ir silpnaregių mokinių ugdymui(si) pamokose ir popamokinėje veikloje. Šiame kabinete yra instaliuotos mokomosios programos „Matematika Tau+“, „MozaBook“, „Vaivorykštė“, „E-lankos“. Sausio mėnesį vyko mokymai pedagogams, kaip naudotis šiomis programomis. Mokytojai pagal poreikį išnaudoja šios edukacinės erdvės privalumus. Anot jų, kartais nedrąsu liestis prie naujos įrangos (ypač prie brangios), bet tik laiko klausimas, kada išgyvensime šias baimes.
Didelė dalis mokinių susidomėjo Robotikos užsiėmimais: įsigytos priemonės pradedantiesiems ir pažengusiems patenkina visų norinčių mokytis programavimo lūkesčius. Šiame kabinete vyksta informacinių technologijų konsultacijos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir pedagogams. Labai svarbu jiems parodyti, kaip technologijos gali palengvinti mokomosios medžiagos įsisavinimą akliems ir silpnaregiams mokiniams. Centro svečiai noriai išbando naujoves, pritaria akivaizdžia pažanga ugdyme.
Taigi, sėkmingai įgyvendinome projektą. Šiandien kartais susimąstome, kaip sunku imtis kažko nežinomo ir kaip gera, kai išdrįsti ir tau tas pavyksta.