Europos Sąjungos finansuojamas Erasmus+ KA122 projektas „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“ 

Centras įgyvendina EU finansuojamą Erasmus+ KA122 darbuotojų mobilumo projektą „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“. Projekto tikslas – stiprinti LASUC mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, siekiant sklandžiai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo procesą šalies mokyklose. 

Spalio 9-15 d. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė Indrė Ungeitytė ir vyr. socialinė pedagogė Agnė Borcovienė dalyvavo Erasmus Learning Academy  kursuose „Specialieji poreikiai ir įtraukus švietimas. Italijos patirtis įveikiant segregaciją“, Bolonijoje, Italija.  Kursų metu projekto dalyvės susipažino su strategijomis, metodikomis ir priemonėmis, kurios skatina įtraukti visus mokinius į ugdymą, ir sužinojo, kaip inkliuzinis ugdymas veikia Italijoje ir kaip iš tiesų įmanoma įveikti specialiųjų poreikių mokinių segregaciją.

Spalio 24-29 d. Gimnazijos skyriaus vedėja, istorijos mokytoja Asta Jagminaitė ir Gimnazijos skyriaus anglų kalbos mokytoja Agnė Bagaliūnienė dalyvavo Europass Teachers Academy kursuose „Mokymo strategijos, skirtos patenkinti įvairius visų studentų poreikius“,Dublinas, Airija. Kursai buvo pritaikyti mokytojams, kurie siekia daugiau sužinoti apie universalaus mokymosi dizainą (UDL) ir diferencijavimo strategiją, kad sukurtų prieinamą švietimo sistemą, kuri atitiktų įvairius visų mokinių (pvz., specialiųjų poreikių turinčių mokinių) poreikius ir prisidėtų prie jų švietimo ir socialinės įtraukties. Tarptautinių kursų metu dalyvės tyrė pagrindinius UDL ir diferenciacijos principus bei praktikos metodus ir strategijas, skatinančias aktyvų dalyvavimą ir motyvaciją įvairiose šiandienos klasėse. Sužinojo, kaip efektyviai taikyti UDL principus ir diferenciacijos taikymo gaires, strategijas ir metodus, kad pagerintų pamokos planą, mokymą ir palaikytų aukštą visų besimokančių įsitraukimo ir pasiekimų lygį. 

Lapkričio 5-12 d. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus socialinės pedagogės Milda Kryžanauskienė ir Edija Jasiulė dalyvavo Areadne Lifelong Learning Centre kursuose „Inkliuzinės klasės link: geriausia praktika“ Graikija, Kalamata. Kursai buvo pritaikyti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, kurie siekia daugiau sužinoti apie mokinių, turinčių elgesio, mokymosi sunkumų, įtrauktį. Dalyvės analizavo įtraukiosios klasės vadybą ir ankstyvojo mokyklos palikimo problemas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, gilino žinias, kaip užmegzti ir palaikyti gerus santykius su tėvais ir analizavo jų vaidmenį įtraukiojo ugdymo procese. Tarptautinėje komandoje diskutavo apie įvairiapusius raidos sutrikimus, jų ypatumus bei informacinių technologijų panaudojimą dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. 

Lapkričio 13-19 d. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė ir Gimnazijos skyriaus mokytoja, projektų vadovė Akvilė Dubovikienė dalyvavo Sherlock Edu kursuose „Įtraukusis ugdymas – tarpusavio mokymasis akademinėje srityje. Įtraukių studentų švietimas“ Vokietija, Berlynas. Kursai buvo pritaikyti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, kurie siekia daugiau sužinoti apie mokinių, turinčių elgesio, mokymosi sunkumų, įtrauktį ir bendraamžių mokymąsi kartu. Dalyvės analizavo asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, nukreipimo į bendrojo lavinimo mokyklas procesą, vertinimo kriterijus, veiksmingus įtraukiojo ugdymo praktikos principus, mokymo aplinkos organizavimą ir bendraamžių mokymąsi, kai klasėje yra specialių ugdymosi poreikių turintis mokinys. 

Profesinės kompetencijos ir asmeninė dalyvių patirtis formuos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų profesinį pasirengimą, žinias ir įgūdžius įtraukiojo ugdymo kontekste ir motyvuos juos pozityviai priimti į savo bendruomenę sutrikusios regos ir raidos mokinį ir užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmingą įtrauktį.

Erasmus + projektas finansuojamas Europos Sąjungos.