Projektai

Vykdomi projektai

 

Hilton/Perkins fondas (JAV)

Hilton/Perkins fondas (JAV) remia aklųjų, turinčių kompleksinių sutrikimų bei kurčneregių ugdymą visame pasaulyje. Fondas Lietuvoje veiklą pradėjo 2003 metais, aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Kurčneregių ugdymo skyrių (šiuo metu Specialiojo ugdymo skyrius). Fondo Rytų Europos projektų koordinatorius Dennis Lolly beveik kasmet pasilanko Lietuvoje. Fondas finansavo LASUC pedagogų ir mokinių tėvų dalyvavimą tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, siunčia metodinę medžiagą, gali bendradarbiauti su universitetais ruošiančiais specialiuosius pedagogus.

Daugiau informacijos: http://www.perkinsmuseum.org/section.php?id=209

Įvykdyti projektai

Logo

  • Mokyklų struktūrų tobulinimo programa (2011-2013 m.);
  • Projektas „Aitvaras“;
  • Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“
  • Mokyklų tobulinimo programa plius projektai (2007-2013 m.):
  • „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“;
  • „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“;
  • „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.