* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Projektai

Kviečiame dalyvauti projekte

ŠALIES MOKINIŲ   MENINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS „PADĖK PAŽINTI LIETUVĄ“,

SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šalies mokinių projekto sąlygos nustato Projekto tikslus, reglamentuoja organizavimo, darbų pateikimo, dalyvių skatinimo tvarką ir kitą su Projekto organizavimu susijusią veiklą.
 2. Projekto organizatoriai: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC)

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – ugdyti didelių ir labai didelių poreikių turinčių aklųjų ir silpnaregių mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, nuostatą ir gebėjimą imtis atsakomybės, formuojant jų Lietuvos vaizdinį.

Konkurso uždaviniai:

1. bendrauti ir bendradarbiauti su visuomene, leidžiančia sėkmingai integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime, suvokti visuomenės galimybes ir lūkesčius;

2. prisidėti prie gimtojo krašto įvaizdžio kūrimo;

3. kuriant reljefines, mišrios technikos kompozicijas, ieškoti būdų perteikti Lietuvos heraldikos, simbolių vaizdinius.

III. DALYVIAI

Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių, neformaliojo švietimo įstaigų, profesinio rengimo centrų mokiniai. Skiriamos trys projekto dalyvių grupės:

I grupė –1–4 klasių mokiniai;

II grupė – 5–8 klasių mokiniai;

III grupė – I – IV gimnazijos klasių mokiniai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų elektroninė registracija vyksta iki 2017 m. gruodžio 20 dienos
 2. Projektas vykdomas etapais:
 • Projektinio darbo kūrimas.
 • Darbai Projektui siunčiami adresu: LASUC, Ateities 44, Vilnius,
 • Darbo metrikoje nurodoma: autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo pavadinimas, ugdymo įstaiga, mokytojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.
 • Registruotis galima: el. paštu jakonis13@gmail.com
 • Baigiamasis renginys, apie kurį bus informuojama atskirai, numatomas vasario mėn.

V. Projektinių darbų REIKALAVIMAI

 1. Darbas turi aiškiai reprezentuoti Lietuvą (jos gamtą, heraldiką, simbolius, istorinį, kultūrinį paveldą).
 2. Darbas gali būti gaminamas iš įvairių medžiagų (molio, lino, medžio, popieriaus, audinio, metalo ir kt.)
 3. Atlikimo technika ir darbo forma laisvai pasirenkama.
 4. Darbai gali būti įvairaus dydžio.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kiekvienas dalyvis bus pastebėtas ir apdovanotas padėkos raštais.

Po Projekto baigiamojo renginio eksponatai nebus grąžinami.

____________________________

Vykdomi projektai

Hilton/Perkins fondas (JAV)

Hilton/Perkins fondas (JAV) remia aklųjų, turinčių kompleksinių sutrikimų bei kurčneregių ugdymą visame pasaulyje. Fondas Lietuvoje veiklą pradėjo 2003 metais, aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Kurčneregių ugdymo skyrių (šiuo metu Specialiojo ugdymo skyrius). Fondo Rytų Europos projektų koordinatorius Dennis Lolly beveik kasmet pasilanko Lietuvoje. Fondas finansavo LASUC pedagogų ir mokinių tėvų dalyvavimą tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, siunčia metodinę medžiagą, gali bendradarbiauti su universitetais ruošiančiais specialiuosius pedagogus.

Daugiau informacijos: http://www.perkinsmuseum.org/section.php?id=209

Įvykdyti projektai

Logo

 • Mokyklų struktūrų tobulinimo programa (2011-2013 m.);
 • Projektas „Aitvaras“;
 • Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“
 • Mokyklų tobulinimo programa plius projektai (2007-2013 m.):
 • „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“;
 • „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“;
 • „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.