Projektai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras sėkmingai įgyvendina Europos regioninės plėtros fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 09.1.3-CVPA-K-723-02-0020 „Edukacinės erdvės, pritaikytos sutrikusios regos mokiniams, modernizavimas“. Šio projekto dėka vienas Centro kabinetas (buvusi fizikos klasė) taps patrauklia mokymosi erdve. Šiuo metu jame atliktas remontas, sumontuota konferencijų ir prezentacijų įranga. Artimiausiu metu įsigysime sutrikusios regos mokiniams pritaikytų baldų ir specialiosios įrangos. Planuojama, kad šioje erdvėje mokiniai mokysis dirbti su robotikos priemonėmis. Nuotraukoje – kabinete jau kabo didžiulis išmanusis monitorius Philips 240 cm įstrižainės!

Projekto tikslas – įkurti modernią edukacinę erdvę su specialiąja įranga, priemonėmis pritaikytomis regos sutrikimą turintiems mokiniams, kuri padės gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, plėtoti jų gebėjimus ir galias, skatinti kūrybiškumą, atvirumą visuomenei bei stiprinti pilnavertiškumą.