Prevencinė veikla

 

  Reagavimo į patyčias mokykloje rekmencacijos.

Centre nuo 2017-2018 m. m. įgyvendinama psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“.

2018-2019 m. m. pradėta vykdyti ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ (pritaikyta SUP mokiniams).
Nuo 2006 m. Centre vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių  medžiagų vartojimo prevencijos programa (integruota į mokomųjų dalykų turinį).

 

Už smurto ir patyčių prevenciją Centre atsakingi:

Vardas ir pavardė, pareigos Kontaktai Priėmimo laikas
Kotryna Miknevičiūtė, psichologė

Psichologo kab. (II aukštas)
El. p. kotryna.mikneviciute@lasuc.lt

Trečiadieniais:
8.00–12.00
     
Ingrida Bortkevičienė, auklėtoja

2/3/4 klasių kab. (I aukštas)
El. p. ingrida.bortkeviciene@lasuc.lt

Antradieniais, trečiadieniais:
16.00–16.30

Smurto ir patyčių prevencija Centre įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu.