Prevencinė veikla

Už smurto ir patyčių prevenciją Centre atsakingi:

Vardas ir pavardė, pareigos Kontaktai Priėmimo laikas
Monika Kulionienė, psichologė

Psichologo kab. (II aukštas) 

El. p. monika.kulioniene@lasuc.lt

Trečiadieniais:
8.00–12.00

Agnė Borcovienė, socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo kab. (II aukštas)

El. p. agne.borcoviene@lasuc.lt

 
Ingrida Bortkevičienė, auklėtoja

2/3/4 klasių kab. (I aukštas)

El. p. ingrida.bortkeviciene@lasuc.lt

Antradieniais, trečiadieniais:
16.00–16.30

Smurto ir patyčių prevencija Centre įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu.

 

 

Kas yra „Patyčių dėžutė“?

Tai elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje. Platformą sudaro mobilioji programėlė, elektroninė svetainė ir administravimo sistema mokyklai.

 

Kokia „Patyčių dėžutės “ teikiama nauda?

  • Galimybė kiekvienam vaikui, mokytojui ar tėvams / globėjams anonimiškai ir saugiai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias mokykloje.
  • Galimybė kuo greičiau suteikti reikiamą pagalbą patyčių dalyviams bei užkirsti kelią tolesnėms patyčioms.
  • Galimybė identifikuoti tikrąjį patyčių mastą mokykloje.
  • Atsakingos mokyklos kultūros kūrimas.
  • Sumažėjusi administracinė našta, duomenų kaupimas vienoje vietoje.
  • Galimybė išsiaiškinti problemines mokyklos vietas, klases ir sritis.

 

PRANEŠK APIE PATYČIAS  paspaudęs nuorodą www.patyciudezute.lasuc.lt  arba parsisiuntęs mobiliąją programėlę „Patyčių dėžutė“

Patyčių dėžutė – informacija mokykloms

Instrukcija vartotojams

 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

 

 

 

 

Prevencinės programos 

 

  Reagavimo į patyčias mokykloje rekmencacijos.

Centre nuo 2017-2018 m. m. įgyvendinome  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“.

2018-2019 m. m. pradėta vykdyti ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ (pritaikyta SUP mokiniams).
Nuo 2006 m. Centre vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių  medžiagų vartojimo prevencijos programa (integruota į mokomųjų dalykų turinį).