Mėnesių veiklos planas

 

2017 M. VASARIO MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Diena Laikas Atsakingi
1. Vilniaus Taikos progimnazijos 9 klasės silpnaregės mokinės mokytojų ir tėvų konsultavimas 2 10.00 J. Jakštienė
2. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 3 klasės silpnaregių mokinių mokytojų ir tėvų konsultavimas 2 10.00 V. Staselytė
3. 5–7 klasių mokinių išvyka į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, edukacinį užsiėmimą ,,Šalta žiema šalin aina, pavasaralis ataina” 2 14.00 I. Jakonienė
4. I–IV gimnazijos klasių mokinių susitikimas su ,,Misija Sibiras” 2016 m. dalyviais 2 13.00 A. Jagminaitė
5. Knygų skaitymo popietė pradinių ir vyresnių klasių mokiniams 3, 10, 17, 24 14.00 D. Mikelėnaitė – Laukienė
6. Metodinės tarybos posėdis Mokymosi sėkmingumas: II–ojo pusmečio lūkesčiai 6 13.30 A. Daujotienė,

Metodinių grupių pirmininkai

7. Vertimų ir iliustracijų konkursas ,,Tavo žvilgsnis” 7 10.00 Š. Meškuotienė,

V. Litvinavičienė,

M. Mockūnienė

8. 6-IV Gimnazijos skyriaus mokinių  dalyvavimas tarptautiniame istorijos konkurse Kengūra 7 12.00 A. Jagminaitė
9. Centro mokytojų paramos grupės veikla 7 15.00 A. Jonkutė
10. Saugaus interneto diena. Svečiuose Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotoja D. Balčytytė ,,Mano atsakomybė kasdieniniame gyvenime ir internete”. Elvis bibliotekos paslaugų pristatymas (Dalyviai 5-II g klasių mokiniai) 7 15.00 Ž. Ragelytė,

J. Tenenytė

11. Sportinė veikla: judrieji žaidimai 1-7 klasių mokiniams 7 19.00 I. Bortkevičienė
12. 8 ir I g klasių mokinių išvyka į Šlapelių muziejų 8 15.00 Ž. Ragelytė,

A. Jagminaitė

13. Biologijos pamoka LEU oranžerijoje IV g klasės mokiniams „Drėgnųjų atogrąžų ir dykumų augalai ir jų panaudojimas“ 8 13.30 G. Nenartavičius
14. Švenčionių rajono Pabradės „Ryto” gimnazijos 6 ir I g klasių silpnaregių mokinių mokytojų konsultavimas 9 10.00 J. Jakštienė
15. Molėtų pradinės mokyklos 1 klasės silpnaregės mokinės mokytojų ir tėvų konsultavimas 9 10.00 V. Staselytė
16. Meninės dirbtuvės: užgavėnių kaukių gaminimas P-8 klasių mokiniams 9 15.45 I. Jakonienė
17. Integruota lavinamųjų klasių mokinių fizinė veikla – pamoka „Žiemos linksmybės“ 9 10.00-11.40 M. Rutkauskienė,

J. Rutkauskienė,

D. Poznanskienė

18. Mokinių išvyka į Fabijoniškių socialinių paslaugų centrą 11 15.30 R. Šulskienė
19. Gimnazijos skyriaus mokytojų susirinkimas:

1.      2016–2017 m. m. I–ojo pusmečio pažangumo ir lankomumo analizė;

2.      2016 m. PUPP, brandos egzaminų analizė

13 13.40 A. Kondrotienė
20. I g klasės mokinių išvyka į Vaidilos teatrą, Naujojo teatro spektaklį „Beauštanti”, pagal Maironio kūrybą. 14 18.30 G. Deinarovičienė,

D. Mikelienaitė – Laukienė

21. Pradinių klasių mokytojų ir auklėtojų „Pamokų ruoša: kiek reikia padėti?” 14 11.00 Spec. ped. D. Mikelėnaitė – Laukienė,

L. Voverienė,

G. Deinarovičienė

22. Lavinamųjų klasių mokinių išvyka į Riešės žirgyną 14 10.00-12.35 M. Rutkauskienė,

J. Rutkauskienė,

D. Poznanskienė

23. Auklėtojų metodinės grupės pasitarimas:

1.                                     Dalijimasis patirtimi „Pamokų ruošos efektyvinimas”;

2.                                     Patirties sklaida mokymo kursų „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais”.

15 15.00 G. Deinarovičienė,

N. Barauskienė,

I. Bortkevičienė

24. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos „Sutrikusios regos mokinio pažinimas ir sėkmingas ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje” įgyvendinimas Visagino pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (dalyviai Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų Vaiko gerovės komisijų nariai, pagalbos mokiniui specialistai) 17 11.00 J. Maskoliūnienė,

D. Taurienė

25. Mokinių dalyvavimas LAS uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate Kaune 18-19 L. Balsys,

S. Inta

26. Doc. V. Arčiulienės konsultacija 21 9.00-15.00 V. Tirelienė
27. Atvira integruota muzikos ir dailės pamoka I g klasėje „Menininkai pokštauja“ 22 8.00 R. Šidlauskaitė,

S. Butnoriutė

28. I g klasės mokinių išvyka į M. Romerio universitetą 22 15.00 G. Deinarovičienė
29. Projektinė veikla ,,Lietuva – tai mes” 22 8.00-13.30 A. Jagminaitė,

A. Jocienė,

M. Mockūnienė, D. Mikelėnaitė – Laukienė

30. Vilniaus katalikiškos gimnazijos „Versmė” silpnaregių mokinių mokytojų konsultavimas 23 10.00 J. Jakštienė
31. Neregių ir silpnaregių mokinių ir mokytojų konsultavimas Vilniaus „Šilo” reabilitacijos ir profesinio rengimo centre 23 10.00 V. Staselytė
32. Integruota projektinė veikla pradinių klasių mokiniams „Skulptūra kaip pažinimas” 23 8.00- 13.00 L. Voverienė
33. Atvira veikla lavinamųjų klasių mokiniams „Žaidimų popietė“ 23 15.00 L. Alzbutaitė,

A. Bajorūnaitė,

I. Kočinienė

34. Tiflopedagogų metodinės grupės pasitarimas „Priemonių, skirtų taktiliniam piešinių suvokimui, panaudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus” 23 12.00 J. Jakštienė,

S. Juciutė

35. Šimtadienis 24 ? III-IV gimnazijos klasių mokiniai, klasių vadovai, auklėtojas.
36. Orientacijos konkursas „Atspėk, kurioje vietoje esi?” 26 16.00 R. Šulskienė
37. Atvira veikla: regėjimo lavinimo pratybos su pradinių klasių mokiniu 27 14.00 D. Nemunytė
38. Dalyvavimas lietuvių kalbos konkurse Kengūra 27 10.00 A. Jocienė
39. Teorinis – praktinis užsiėmimas menų, kūno kultūros ir technologijų jungtinės metodinės grupės nariams „Kaip jaustis gerai nesant komforto zonoje“ 28 14.45 A. Jonkutė
40. Projektinė veikla lavinamųjų klasių mokiniams „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ 28 8.00- 13.30 M. Rutkauskienė,

J. Rutkauskienė,

D. Poznanskienė

41. Atvira lietuvių kalbos pamoka I g klasės mokiniams Lietuvių kalbos muziejuje „Kalbos kitimas” 28 14.00 D. Mikelėnaitė – Laukienė
42. Dalyvavimas anglų, rusų, vokiečių kalbų konkurse Kengūra 28 10.00 V. Litvinavičienė, Š. Meškuotienė,

M. Mockūnienė,

I. Kočinienė

43. Naujų ankstyvojo amžiaus vaikų Jokūbo ir Dominik tėvų lūkesčių išsiaiškinimas ir aptarimas Per mėn. J. Maskolūnienė,

V. Staselytė,

J. Jakštienė

44. Tyrimas 5-IV g klasių mokinių mokymosi stiliui nustatyti Per mėn. A. Jonkutė