Medicininės priežiūros punktas


Medicininės priežiūros punkte dirba vaikų ligų gydytoja, vaikų neurologė, bendrosios praktikos slaugytojos, masažuotojas.

 


Medicininės priežiūros punktas dirba nuo 7.30 iki 20.00.

 


Medicininę pagalbą Centre savaitgalį užtikrina bendrosios praktikos slaugytoja.

 


Medicinės priežiūros punkto uždaviniai:
                       
                      1. Užtikrinti sveikatos priežiūrą, kuriant sveiką aplinką Centre, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
                      2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
                      3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
                      4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
                      5. Atlikti kursinį gydymą;
                      6. Prižiūrėti maitinimo, darbo ir mokyklos aplinkos sanitarijos reikalavimų laikymąsi;
                      7. Stebėti lėtinių ligų eigą;
                      8. Bendrauti su mokinių tėvais;
                      9. Propaguoti regą tausojančio režimo pagrindinius principus, tinkamos mitybos bei higienos ir sanitarijos reikalavimus;
                     10. Ūmiai susirgusius mokinius gydyti medicinos punkte, kol juos paims tėvai;
                     11. Rengti rekomendacijas ir ataskaitas apie mokinių sveikatą sąrašus, reikalingus ugdymo proceso organizavimui.Informacinis lankstinukas „Sutrikusi rega: atpažinimas ir pagalba“

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Medicininės priežiūros punkto gydytoją Virginiją Januševičienę:
Tel. +370 679 96356
El. p. virginija.januseviciene@lasuc.lt