Kurčneregių ugdymo poskyris

Specialiojo ugdymo skyriuje ugdymas vyksta kurčneregių ugdymo grupėje ir specialiosiose klasėse. Skyriuje mokosi sutrikusios regos vaikai, turintys labai sudėtingų  – kompleksinių – negalių. Vieni mokiniai negali vaikščioti, kiti dėl cerebrinio paralyžiaus negali naudotis rankomis. Skyriuje mokosi ir kurčneregiai vaikai, turintys ir regos, ir klausos sutrikimų.  Nematant, negirdint, neliečiant pasaulio ribos labai susiaurėja, gali  baigtis ties ištiesta ranka. Visiems skyriaus mokiniams nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo programos visada individualizuojamos.