* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Popamokinė veikla

 • Vaikai užklasinėje veikloje

Skyrius organizuoja ir vykdo saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią mokinių laisvalaikio veiklą, organizuoja mokinių apgyvendinimą bendrabutyje bei jų maitinimą.

 • Tęsia mokinių orientacijos ir mobilumo, kasdieninių įgūdžių lavinimą, moko naudotis kompensacinėmis priemonėmis;
 • Bendradarbiauja su mokiniais ir jų tėvais rengiant, įgyvendinant įvairius ugdymo veiklos projektus, renginius, siekia ugdymo tęstinumo šeimoje;
 • Skatina mokinių saviugdą, orientaciją socialinėje aplinkoje, savarankiškumo ir saugos buityje įgūdžius;
 • Rūpinasi mokinių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, interesus, kurie padeda formuoti vertybinių nuostatų skalę, sveikos gyvensenos pagrindus.

 POPAMOKINĖ MOKINIŲ VEIKLA

 • organizuotas laisvalaikis;
 • pamokų ruoša klasėse;
 • užklasinio skaitymo užsiėmimai;
 • klasės valandėlės, šalies ir pasaulio įvykių apžvalga;
 • projektinė veikla, renginiai;
 • neformaliojo švietimo būrelių veikla;
 • išvykos į Vilniaus mieste organizuojamus renginius, teatrus, koncertus ir kt.;
 • savitvarka, darbinė veikla;
 • laisvalaikis pagal pomėgius.

 PROJEKTINĖ VEIKLA

2017 m. parengti ir įgyvendinami 3 projektai:

 • „Apglėbkim žemę savo rankom”;
 • projektų ciklo „Nematomas pasaulis” II dalis „Jutimų pasaulis“;
 • „Veikiame ir žaidžiame kartu”.

 

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI

 • Rugsėjo 1-osios;
 • Baltosios lazdelės dienai paminėti;
 • Šimtadienio šventė;
 • Paskutinio skambučio šventė;
 • Vėlinių paminėjimas;
 • Kalėdinės vakaronės;
 • LAS – faktorius (mokinių ir mokytojų įvairių talentų ir gabumų konkursas);
 • Teatro šventė.

 

EDUKACINĖS, PAŽINTINĖS  IŠVYKOS

Mokiniams organizuojamos edukacinės, pažintinės, pramoginės išvykos po Vilniaus muziejus, parodas, istorines vietas. Organizuojamos ir edukacinės ekskursijos po Lietuvą.

 

BENDRAUJAME IR BENDRADARBIAUJAME SU:

 

Kauno P. Daunio ugdymo centru;

Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija;

Vilniaus Fabijoniškių pagrindine mokykla;

Vilniaus Baltupių progimnazija;

Vilniaus privačia gimnazija;

Šv. Kristoforo progimnazija;

Lenkijos Liaskų aklųjų mokykla;

Lenkijos Radomo aklųjų ir silpnaregių mokykla;

Vaikų globos namais (Ukmergės, Vilniaus ir kt.) ir kitomis įstaigomis.