* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Priėmimas

Į Gimnazijos skyrių priimami mokytis pagal pradinio, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo programas regos sutrikimą turintys mokiniai; kuriems nustatyta:

 vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3–0,1 (30–10 procentų), žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1–0,05 (10–5 procentai), aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04–0,01 (4–1 procentas), praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01–1 šviesos, tamsos skyrimas).

Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal Gimnazijos skyriuje teikiamas ugdymo programas, mokyklos direktoriui teikia prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą, dvi fotonuotraukas.

Kartu su prašymu mokytis mokiniai teikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimą, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.

Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymosi sutartimi.