Gimnazijos skyrius

Mokiniai Gimnazijos skyriuje ugdomi pagal pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio ugdymo programas. Išlaikę brandos egzaminus įgyja  reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai. Ugdomoji veikla grindžiama specialių priemonių ir metodų naudojimu, individualizavimu ir diferencijavimu.

 Daugiau informacijos apie:

Priėmimą;

Ugdymą;

Brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.