Metodinė taryba

 1. Dovilė Pratusytė, Gimnazijos skyriaus socialinių įgūdžių klasės mokytoja, pirmininkė;
 2. Nerija Moskalionienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė;
 3. Nadežda Baranovskaja, Pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė, narė;
 4. Rita Šidlauskaitė, Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;
 5. Asta Jagminaitė, Gimnazijos skyriaus vedėja, narė;
 6. Jūratė Jakštienė, Švietimo pagalbos regos specialistų metodinės grupės pirmininkė, narė;
 7. Stasė Juciutė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja, narė;
 8. Irina Kočinienė, Specialiųjų ir socialinių įgūdžių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;
 9. Jūratė Maskoliūnienė, Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, narė;
 10. Neringa Januševičienė, Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;
 11. Gintaras Nenartavičius, Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas, narys;
 12. Kristina Pranienė, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodinės grupės pirmininkė, narė;
 13. Gintarė Šatė, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, narė;
 14. Justina Šamšonienė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė.