Metodinė taryba

Vaiva Truskauskienė, Gimnazijos skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, pirmininkė;

Skaidrė Butnoriutė, Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

Asta Jagminaitė, Gimnazijos skyriaus vedėja, narė;

Jūratė Jakštienė, Tiflopedagogų metodinės grupės pirmininkė, narė;

Stasė Juciutė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja, narė;

Jūratė Maskoliūnienė, Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, narė;

Šarūnė Meškuotienė, Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

Vygantas Mockūnas, Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas, narys;

Rūta Petkevičienė, Pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė, narė;

Reda Šulskienė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė;

Dalia Taurienė, Specialiųjų ir socialinių įgūdžių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė.