Biblioteka ir leidyba

 

• Centro bibliotekos ir skaityklos fondą sudaro apie 1500 įgarsintų leidinių, 9500 knygų Brailio raštu, 19 700 egzempliorių grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių. Atskirai formuojamas tiflopedagoginės literatūros fondas.

• Prenumeruojami periodiniai leidiniai: Mūsų žodis (reginčiųjų ir Brailio raštu), Psichologija Tau ir kt.

• Skaitytojų poreikiams skirti 2 kompiuteriai su interneto prieiga, 2 didintuvai.

 

 

 

 

• Bibliotekoje ir skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų bei knygų jubiliejus, eksponuojami ugdymo centro mokinių bei mokytojų kūrybiniai darbai. Vyksta naujai gautų leidinių pristatymai.

 

 

 

 

• Vadovėlių Brailio raštu leidybinė grupė, bendradarbiaudama su Centro biblioteka, vadovėliais aprūpina ne tik Centro, bet ir visoje Lietuvoje integruotai besimokančius aklus mokinius, studentus.

• Per metus iš 15–16 reginčiųjų rašto vadovėlių pagaminama iki 100 knygų Brailio raštu.

 

 

 

 

 

• Vienas reginčiųjų raštu parašytas vadovėlis ar knyga užima nuo kelių iki keliolikos knygų Brailio raštu. Nuotraukoje matyti ta pati knyga atspausdinta reginčiųjų ir Brailio raštu.

 

 

 

 

• Vieno vadovėlio Brailio raštu paruošimas ir redagavimas trunka apie 2 mėnesius.

• Vadovėliuose Brailio raštu įterpiami specialūs sutartiniai ženklai bei taktiliniai (iškilūs) brėžiniai ir vaizdai, koreguojamas tekstas, kad aklieji geriau jį suprastų bei aprašomos reikiamos nuotraukos, paveikslai.

 

 

 

Vadovėlių Brailio raštu katalogas

2021-2022 m.m. LASUC nupirkti vadovėliai ir mokymo priemonės

2020- 2021 m.m. LASUC nupirkti vadovėliai ir mokymo priemonės

Teminiai literatūros sąrašai 9–12 klasėms

Teminiai literatūros sąrašai 5–8 klasėms 

Teminiai literatūros sąrašai 1-4-klasėms

Mokiniams rekomenduojamos garsinės knygos ELVIS sistemoje