Biblioteka ir leidyba

 

• Centro bibliotekos ir skaityklos fondą sudaro apie 1500 įgarsintų leidinių, 9500 knygų Brailio raštu, 19 700 egzempliorių grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių. Atskirai formuojamas tiflopedagoginės literatūros fondas.

• Prenumeruojami periodiniai leidiniai: Mūsų žodis (reginčiųjų ir Brailio raštu), Psichologija Tau ir kt.

• Skaitytojų poreikiams skirti 2 kompiuteriai su interneto prieiga, 2 didintuvai.

 

 

 

 

• Bibliotekoje ir skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų bei knygų jubiliejus, eksponuojami ugdymo centro mokinių bei mokytojų kūrybiniai darbai. Vyksta naujai gautų leidinių pristatymai.

 

 

 

 

• Vadovėlių Brailio raštu leidybinė grupė, bendradarbiaudama su Centro biblioteka, vadovėliais aprūpina ne tik Centro, bet ir visoje Lietuvoje integruotai besimokančius aklus mokinius, studentus.

• Per metus iš 15–16 reginčiųjų rašto vadovėlių pagaminama iki 100 knygų Brailio raštu.

 

 

 

 

 

• Vienas reginčiųjų raštu parašytas vadovėlis ar knyga užima nuo kelių iki keliolikos knygų Brailio raštu. Nuotraukoje matyti ta pati knyga atspausdinta reginčiųjų ir Brailio raštu.

 

 

 

 

• Vieno vadovėlio Brailio raštu paruošimas ir redagavimas trunka apie 2 mėnesius.

• Vadovėliuose Brailio raštu įterpiami specialūs sutartiniai ženklai bei taktiliniai (iškilūs) brėžiniai ir vaizdai, koreguojamas tekstas, kad aklieji geriau jį suprastų bei aprašomos reikiamos nuotraukos, paveikslai.

 

 

 

Metodinės literatūros sutrikusios regos ir raidos tema sąrašas

Literatūros apie smurto ir patyčių prevencijos sąrašas

Vadovėlių Brailio raštu katalogas

2021-2022 m.m. LASUC nupirkti vadovėliai ir mokymo priemonės

2020- 2021 m.m. LASUC nupirkti vadovėliai ir mokymo priemonės

Teminiai literatūros sąrašai 9–12 klasėms

Teminiai literatūros sąrašai 5–8 klasėms 

Teminiai literatūros sąrašai 1-4-klasėms

Mokiniams rekomenduojamos garsinės knygos ELVIS sistemoje

Vadovėlio Brailio raštu atmintinė