Specialusis ir socialinių įgūdžių aklųjų ir silpnaregių ugdymas

Socialinių įgūdžių ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimų. 
Socialinių įgūdžių ugdymo programa yra vykdoma 3 metus, bet ne ilgiau nei asmeniui sukaks 21 metai.

 

Specialiosiose gimnazijos klasėse vyksta sutrikusios regos kompleksinių negalių turinčių mokinių ugdymas. Ugdymas vykdomas pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas.
Specialiųjų gimnazijos klasių mokiniai yra ugdomi iki 21 metų.   

 

Ugdymas vykdomas veiklomis: komunikacinė, orientacinė, pažintinė, meninė veikla, kasdieninių įgūdžių bei buities kultūros įgūdžių formavimas.