Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 

• Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės veiklos organizavimo dienos ritmas.

• Grupėje dirba auklėtojas, tiflopedagogas, gydomosios kūno kultūros mokytojas, logopedas, psichologas.
• Auklėtojas ugdo vaiko kompetencijas, organizuoja įvairias veiklas, popietes, išvykas, sukuria aplinką, tinkamą vaikams augti ir ugdytis, tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais.

• Tiflopedagogas atskleidžia vaiko galias, jas tobulina ir kiek įmanoma koreguoja tas asmenybės vystymosi sritis, kurias labiausiai palietė negalė.
• Iš priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupės, vaikai dažniausiai įsilieja į Centro Gimnazijos skyriaus bendruomenę, nors tėvams pageidaujant jiems atviri ir įtraukiojo ugdymo keliai bendrojo ugdymo mokyklose.