Ikimokyklinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas

 

• Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės veiklos organizavimo dienos ritmas.

• Grupėje dirba mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tiflopedagogas, gydomosios kūno kultūros mokytojas, logopedas, psichologas. 
• Mokytojas ugdo vaiko kompetencijas, organizuoja įvairias veiklas, popietes, išvykas, skuria aplinką tinkamą veikams augti ir ugdytis, tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais

• Tiflopedagogas atskleidžia vaiko galias, jas tobulina ir kiek įmanoma koreguoja tas asmenybės vystymosi sritis, kurias labiausiai palietė negalė.
• Iš priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupės, vaikai dažniausiai įsilieja į Centro Gimnazijos skyriaus bendruomenę, nors tėvams pageidaujant jiems atviri ir įtraukiojo ugdymo keliai bendrojo ugdymo mokyklose.

 

 

IKIMOKYKLINIO  AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DIENOS RITMAS

LAIKAS

VEIKLA

7.00-8.10

Vaikų sutikimas, vaikų individuali veikla, grupiniai žaidimai.

 

8.10-8.25

Rytinė mankšta.

 

8.30-9.00

Pusryčiai. Kultūrinių – higieninių ir darbinių įgūdžių tobulinimas.

 

9.00-12.30

Ugdomoji veikla grupėje. Individuali, grupinė vaikų veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje. Švietimo pagalbos specialistų, mokytojos užsiėmimai.

 

10.45-12.30

Veikla lauke. Tiriamoji – eksperimentinė veikla. Vaikų aktyvi, judri veikla.

 

12.30-13.00

Pietūs. Kultūrinių – higieninių ir darbinių įgūdžių ugdymas.

 

13.00-15.00

Pasakų klausymas. Dienos poilsis.

 

15.00-15.30

Kėlimasis. Asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių formavimas.

 

15.30-16.00

Pavakariai. Kultūrinių – higieninių ir darbinių įgūdžių tobulinimas.

 

16.00-17.00

Popietinė veikla visai vaikų grupei (nuveiktų darbų aptarimas, dalijamasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai). Pasivaikščiojimas ir žaidimai lauke.

 

17.00-17.30

Vakarienė. Kultūrinių – higieninių ir darbinių įgūdžių tobulinimas.

 

17.30

Vaikų išlydėjimas į namus.