Ikimokyklinis ir priešmokyklinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas

 

Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programas. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės veiklos organizavimo dienos ritmas.

Veikia darželio 2 grupės. Grupėse dirba mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, tiflopedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas. 

 Mokytojas organizuoja įvairias veiklas, popietes, išvykas, sukuria aplinką tinkamą vaikams augti ir ugdytis, tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais, padeda įgyti sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Tiflopedagogas atskleidžia vaiko galias, jas tobulina ir kiek įmanoma koreguoja tas asmenybės vystymosi sritis, kurias labiausiai palietė negalė. 

Iš priešmokyklinio ugdymo grupės, vaikai dažniausiai įsilieja į Centro Gimnazijos skyriaus bendruomenę, nors tėvams pageidaujant jiems atviri ir įtraukiojo ugdymo keliai bendrojo ugdymo mokyklose.