Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2021–2022 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė
1-4 2022-06-09 35 savaitės – 175 ugdymo dienos
5–10, I­–II gimnazijos 2022-06-23 37 savaitės – 185 ugdymo dienos
III gimnazijos 2022-06-16 36 savaitės – 180 ugdymo dienos
IV gimnazijos 2022-05-25 33 savaitės – 165 ugdymo dienos

Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pusmečio pradžia Pusmečio pabaiga
Pirmas pusmetis 2021-09-01 2022-01-21
Antras pusmetis 2022-01-24 ugdymo proceso pabaiga