Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2018–2019 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
P–4 2019 m. birželio 7 d. 35 (175 ugdymo dienos)
5–III gimnazijos 2019 m. birželio 21 d. 37 (185 ugdymo dienos)
IV gimnazijos 2019 m. gegužės 24 d. 33 (165 ugdymo dienos)

Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pusmečio pradžia Pusmečio pabaiga
Pirmas pusmetis 2018 m. rugsėjo 3 d. 2019 m. sausio 25 d.
Antras pusmetis 2019 m. sausio 28 d. mokslo metų pabaiga