Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 2022–2023 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

P–4

2023-06-08

35 savaitės – 175 ugdymo dienos

5­–II gimnazijos

2023-06-22

37 savaitės – 185 ugdymo dienos

III gimnazijos

2023-06-15

36 savaitės – 180 ugdymo dienos

IV gimnazijos

2023-06-01

34 savaitės – 170 ugdymo dienos

Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pusmečio pradžia Pusmečio pabaiga
Pirmas pusmetis 2022-09-01 2023-01-31
Antras pusmetis 2023-02-01 ugdymo proceso pabaiga