Atostogos

Mokinių atostogos 2023–2024 m. m. 

 

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Vasaros:

P–4

5–II gimnazijos

III–gimnazijos

IV gimnazijos

 

2024 m. birželio 12 d. – rugpjūčio 31 d.

2024 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

2024 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai – rugpjūčio 31 d.

  • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laikys egzaminą ar įskaitą, bus nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.