Atostogos

Mokinių atostogos 2021–2022 m. m. 

 

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros:

1–4

5–II gimnazijos

III–gimnazijos

IV gimnazijos

 

2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2022 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

2022 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai – rugpjūčio 31 d.

 

  • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laikys egzaminą ar įskaitą, bus nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laikys pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.