Atostogos

Mokinių atostogos 2018–2019 m. m. P – IV gimnazijos klasėms

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018–10–29 2018–11–02
Žiemos (Šv. Kalėdų) 2018–12–27 2019–01–02
Žiemos 2019–02–18 2019–02–22
Pavasario (Šv. Velykų) 2019–04–23 2019–04–26
                                Vasaros:

P – 4

2019–06–10 2019–08–30
5 – III gimnazijos 2019–06–24 2019–08–30
IV gimnazijos Brandos egzaminų sesijos pabaiga 2019–08–30*

* Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (šv. Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.