Atostogos

Mokinių atostogos 2019–2020 m. m. P – IV gimnazijos klasėms

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Šv. Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Šv. Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
                                Vasaros:

P – 4

2020-06-08 2020-08-31
5 – III gimnazijos 2020-06-22 2020-08-31
IV gimnazijos Pasibaigus brandos
egzaminų sesijai
2020–08–30*

* Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (šv. Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.