Švietimo pagalba aklam ir silpnaregiui mokiniui

 


Kristina Baranauskienė
Logopedė


Nijolė Barauskienė
Tiflopedagogė, veda kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių lavinimo pratybas


Dana Nemunytė
Tiflopedagogė, veda regėjimo funkcijų lavinimo pratybas


Juozas Daunaravičius
Tiflopedagogas, veda orientacijos ir mobilumo lavinimo pratybas
juozas.daunaravicius@lasuc.lt


Kotryna Miknevičiūtė
Psichologė
kotryna.mikneviciute@lasuc.lt


Jolanta Bedalienė
Gydomosios kūno kultūros mokytoja


Gintaras Norkus
Kompiuterinio raštingumo mokytojas
gintaras.norkus@lasuc.lt


Švietimo pagalba teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Specialiųjų pratybų skaičių nustato Vaiko gerovės komisija, atsižvelgus į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.
Švietimo pagalba (išskyrus specialiąją pedagoginę) teikiama ne pamokų metu.

 


Kas pusmetį Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu aptariamos švietimo pagalbos specialistų parengtos programos ir ataskaitos apie ugdymosi pasiekimus.
Informacija apie mokinio daromą pažangą teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).


Kilus klausimų, prašome kreiptis į Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. paštu: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt