Švietimo pagalba aklam ir silpnaregiui mokiniui

 


Kristina Baranauskienė

Logopedė


Nijolė Barauskienė

Tiflopedagogė, veda kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių lavinimo pratybas


Dana Nemunytė


Tiflopedagogė, veda regėjimo funkcijų lavinimo pratybas


Agnė Borcovienė

Socialinė pedagogė

agne.borcoviene@lasuc.lt


Monika Kulionienė

Psichologė

monika.kulioniene@lasuc.lt


Jolanta Bedalienė

Gydomosios kūno kultūros mokytoja


Gintaras Norkus

Kompiuterinio raštingumo mokytojas

gintaras.norkus@lasuc.lt


Indrė Ungeitytė

Specialioji pedagogė, logopedė

indrė.ungeityte@lasuc.lt


Švietimo pagalba teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Specialiųjų pratybų skaičių nustato Vaiko gerovės komisija, atsižvelgus į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.
Švietimo pagalba (išskyrus specialiąją pedagoginę) teikiama ne pamokų metu.

 


Kas pusmetį Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu aptariamos švietimo pagalbos specialistų parengtos programos ir ataskaitos apie ugdymosi pasiekimus.
Informacija apie mokinio daromą pažangą teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).


Kilus klausimų, prašome kreiptis į Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. paštu: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt