Brandos egzaminai ir PUPP

2020–2021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS
UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas  Egzamino tipas Data
Menai Mokyklinis 2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas  Egzamino tipas Data Pradžia
Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis
Valstybinis
2021 m. birželio 7 d. (P) 9 val.
Biologija Valstybinis 2021 m. birželio 9 d. (T) 9 val.
Informacinės technologijos Valstybinis 2021 m. birželio 11 d. (Pt) 9 val.
Užsienio kalbos (anglų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys
Valstybinis 2021 m. birželio 14 d. (P) 9 val.
Matematika Valstybinis 2021 m. birželio 18 d. (Pt) 9 val.
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2021 m. birželio 21, 22, 23 d.
(P, A, T)
9 val.
Istorija Valstybinis 2021 m. birželio 25 d. (Pt) 9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas  Egzamino tipas Data Pradžia
Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2021 m. liepos 5 d. (P) 9 val.
Užsienio kalbos (anglų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys
Valstybinis 2021 m. liepos 5 d. (P) 13 val.
Biologija Valstybinis 2021 m. liepos 7 d. (T) 9 val.
Istorija Valstybinis 2021 m. liepos 8 d. (K) 9 val.
Matematika Valstybinis 2021 m. liepos 9 d. (Pt) 9 val.
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių) kalbėjimo dalis
Valstybinis 2021 m. liepos 12 d. (P) 9 val.
Informacinės technologijos Valstybinis 2021 m. liepos 13 d. (A) 9 val.
Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2021 m. liepos 20 d. (A) 9 val.

* Brandos egzamino, įskaitos pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.
__________________________________

Naudinga nuoroda abiturientams Nacionalinė švietimo agentūra – » Egzaminai (smm.lt)