Brandos egzaminai ir PUPP

2021-2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Patikrinimas Laikotarpis, data Pradžia Vykdymo būdas
Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  Ugdymo procese * Tradicinis arba nuotolinis**
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) 2022 m. gegužės 10 d. 9 val. Elektroninis***
Matematika 2022 m. gegužės 16 d. 9 val.  Elektroninis***

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

2021-2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
Lietuvių kalba ir literatūra 2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 20 d. (T) 9 val.
Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis 

2022 m. birželio 1 d. (T) 9 val. 
Biologija Valstybinis  2022 m. birželio 3 d. (Pt) 9 val. 
Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis  2022 m. birželio 6 d. (P) 9 val. 
Matematika Valstybinis  2022 m. birželio 10 d. (Pt) 9 val. 
PAKARTOTINĖ SESIJA
Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2022 m. liepos 12 d. (A) 9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.