Brandos egzaminai ir PUPP

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas Laikotarpis, data Pradžia
Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) Ugdymo procese *
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) 2021 m. vasario 12 d. – balandžio 23 d. *
Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) (elektroninis vykdymas) 2021 m. balandžio 20 d. – balandžio 21 d.  

         1. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2021 m. balandžio 20 d. 9 val.

        2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2021 m. balandžio 21 d. 9 val.
        3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas 2021 m. balandžio 21 d. 12 val. 30 min.
Matematika (elektroninis vykdymas) 2021 m. balandžio 22 d. – balandžio 23 d.  
        1. Matematika I srautas 2021 m. balandžio 22 d. 9 val.
        2. Matematika II srautas 2021 m. balandžio 23 d. 9 val.
        3. Matematika III srautas 2021 m. balandžio 23 d. 11 val. 30 min.
Gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) 2021 m. balandžio 26 d. 9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.
__________________________________

 

 

2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Įskaita

Data

Lietuvių kalba ir literatūra

2021 m. vasario 25 d. – 2021 m. gegužės 10 d.,
išskyrus balandžio 6–9 dienomis*

 

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

 

Egzaminas

 

Egzamino tipas

 

Data

 

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. balandžio 7, 8, 9 d. (T, K, Pt)

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis,

valstybinis

2021 m. gegužės 28 d. (Pt)

9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 1 d. (A)

9 val.

Istorija

Valstybinis

2021 m. birželio 14 d. (P)

9 val.

Biologija

Valstybinis

2021 m. birželio 16 d. (T)

9 val.

Matematika

Valstybinis

2021 m. birželio 4 d. (Pt)

9 val.

Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 10 d. (K)

9 val.

Menai

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2021 m. birželio 22 d.

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2021 m. liepos 8 d.

9 val.

 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.