Brandos egzaminai ir PUPP

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2023 m. vasario 27 d. – 2023 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2023 m. balandžio 12, 13, 14 d. (T, K, Pt)          

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2023 m. birželio 5 d. (P)

9 val.

Biologija

Valstybinis

2023 m. birželio 7 d. (T)

9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2023 m. birželio 9 d. (Pt)

9 val.

 Matematika

Valstybinis

2023 m. birželio 14 d. (T)

9 val.

 Informacinės technologijos

Valstybinis

2023 m. birželio 16 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2023 m. birželio 28 d. (T)

9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.