Brandos egzaminai ir PUPP

Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ir nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) nevyks.

_______________

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 22 d.*

 

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

 

 

Egzaminas

 

Egzamino tipas

 

Data

 

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 22, 23, 25 d.

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis,

valstybinis

2020 m. birželio 29 d.

9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

9 val.

Istorija

Valstybinis

2020 m. liepos 7 d.

9 val.

Biologija

Valstybinis

2020 m. liepos 9 d.

9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2020 m. liepos 30 d.

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2020 m. rugpjūčio 4 d.

9 val.

 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.