Brandos egzaminai ir PUPP

Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ir nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) nevyks.

Dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius įvertinimus.

Šiuo metu svarstomi keli brandos egzaminų laikymo variantai. Vienas iš jų – brandos egzaminus pradėti birželio 1 d. Kitas variantas – nuo birželio 22 d. (dabar nuo birželio mėn. 22 d. buvo numatyta pakartotinė sesija). Pirmuoju variantu priėmimas į Lietuvos profesinio mokymo ir aukštąsias mokyklas per LAMA BPO vėlintųsi 2-3 savaitėmis. Jeigu egzaminus vis dėlto prisieitų nukelti į birželio antrą pusę, priėmimas būtų vykdomas rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Tikslios datos bus tvirtinamos atsižvelgus į Vyriausybės sprendimus dėl karantino pratęsimo ir pasitarus su socialiniais partneriais.

Dėl brandos egzaminų datų svarstoma visose Europos šalyse. Lenkija, Čekija, Graikija, Malta, Liuksemburgas, Suomija, Vengrija vis dar planuoja vykdyti egzaminus pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį. Kipre, Ispanijoje, Slovakijoje egzaminai nukeliami į vėlesnį laiką. Norvegija, Prancūzija, Nyderlandai, Turkija dar svarsto variantus. Didžioji Britanija šiais metais nusprendė neorganizuoti jokių mokinių pasiekimų patikrinimų.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 88 292
El. paštas info@smm.lt

 

__________________________________

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. balandžio 20 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 15, 16, 17    d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 16, 17 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 17 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 4 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 9 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 gegužės 13 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 18 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 20 d. (T)

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 26 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. gegužės 28 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2020 m. gegužės 30 d. (Š)

9 val.

17. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 3 d. (T) **

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

2020 m. birželio 5 d. (Pt)

9 val.

19. Geografija

Valstybinis

2020 m. birželio 9 d. (A)

9 val.

20. Chemija

Valstybinis

2020 m. birželio 11 d. (K)

9 val.

21. Istorija

Valstybinis

2020 m. birželio 15 d. (P)

9 val.

22. Biologija

Valstybinis

2020 m. birželio 17 d. (T)

9 val.

23. Fizika

Valstybinis

2020 m. birželio 19 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

24. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.

 

9 val.

 

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.**

 

13 val.

 

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 23 d.

 

9 val.

 

27. Geografija

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 23 d.

 

13 val.

 

28. Biologija

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

30. Matematika

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 26 d.

 

9 val.

 

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 26 d.**

 

13 val.

 

32. Istorija

 

Valstybinis

2020 m. birželio 29 d.

 

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2020 m. birželio 29 d.

 

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 30  d.

9 val.

 

35. Informacinės technologijos

 

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

 

9 val.

 

36. Fizika

 

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

 

13 val.

 

37. Chemija

 

Valstybinis

2020 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

39. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 3 d.

 

9 val.

 

40. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 10 d.

 

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________