Brandos egzaminai ir PUPP

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

 

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

Ugdymo procese

*

 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2020 m. vasario 12 d. – balandžio 24 d.

*

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

 

2020 m. gegužės 21 d.

9 val.

 

4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

 

2020 m. gegužės 22 d.

9 val.

 

5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

 

2020 m. birželio 1 d.

9 val.

 

6. Matematika

 

2020 m. birželio 8 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

__________________________________

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. balandžio 20 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

3. Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 15, 16, 17    d. (T, K, Pn)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 16, 17 d. (K, Pn)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. balandžio 17 d. (Pn)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 4 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 9 d. (Š)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2020 gegužės 13 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 18 d. (P) **

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2020 m. gegužės 20 d. (T)

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. gegužės 26 d. (A)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2020 m. gegužės 28 d. (K)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2020 m. gegužės 30 d. (Š)

9 val.

17. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2020 m. birželio 3 d. (T) **

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

2020 m. birželio 5 d. (Pt)

9 val.

19. Geografija

Valstybinis

2020 m. birželio 9 d. (A)

9 val.

20. Chemija

Valstybinis

2020 m. birželio 11 d. (K)

9 val.

21. Istorija

Valstybinis

2020 m. birželio 15 d. (P)

9 val.

22. Biologija

Valstybinis

2020 m. birželio 17 d. (T)

9 val.

23. Fizika

Valstybinis

2020 m. birželio 19 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

24. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.

 

9 val.

 

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.**

 

13 val.

 

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 23 d.

 

9 val.

 

27. Geografija

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 23 d.

 

13 val.

 

28. Biologija

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

30. Matematika

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 26 d.

 

9 val.

 

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2020 m. birželio 26 d.**

 

13 val.

 

32. Istorija

 

Valstybinis

2020 m. birželio 29 d.

 

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2020 m. birželio 29 d.

 

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 30  d.

9 val.

 

35. Informacinės technologijos

 

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

 

9 val.

 

36. Fizika

 

Valstybinis

2020 m. liepos 1 d.

 

13 val.

 

37. Chemija

 

Valstybinis

2020 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

39. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 3 d.

 

9 val.

 

40. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2020 m. liepos 10 d.

 

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________