Brandos egzaminai ir PUPP

 

2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

 

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

Ugdymo procese

*

 

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

 

2019 m. gegužės 24 d.

9 val.

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)  II dalis

 

2019 m. gegužės 27 d.

9 val.

 

4. Matematika

 

2019 m. birželio 5 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

__________________________________

2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2019 m. balandžio 11 d. 13.00 val.

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Kur laiko egzaminą?

2. Menai (dailė)

Mokyklinis

(2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.)

2019 m. kovo 28 d. 9.00 val.

Vilniaus Gabijos gimnazijoje

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

Vieta

PAGRINDINĖ SESIJA

3. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 25 d. (T)

15.00 val.

LASUC

4. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)

9 val.

LASUC

5. Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

LASUC

6. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

LASUC

7. Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

LASUC

8. Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

LASUC

9. Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

LASUC

 

 

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

24. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

 

9 val.

 

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.**

 

13 val.

 

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

27. Biologija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

28. Geografija

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 26 d.

 

13 val.

 

30. Matematika

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.

 

9 val.

 

31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2019 m. birželio 27 d.**

 

13 val.

 

32. Istorija

 

Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

 

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

 

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

9 val.

 

35. Informacinės technologijos

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

36. Fizika

 

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

37. Chemija

 

Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

 

9 val.

 

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 3 d.

 

13 val.

 

39. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 4 d.

 

9 val.

 

40. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2019 m. liepos 11 d.

 

9 val.

 

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________