* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Ugdymas karjerai

PROFESINIS ORIENTAVIMAS   Kas tai?

 

Ugdymas karjerai apima keturias sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

 

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklau­są, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesi­nį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgy­tos patirties aptarimas ir kita veikla.

 

Profesinis konsultavimas – sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti indivi­dualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros problemas, su­sijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

 

Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų profesinei karjerai planuoti.

 

Uždaviniai:

 • Supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis.
 • Supažindinti mokinius su profesinėmis mokyklomis, rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.
 • Padėti mokiniams atskleisti jų interesus, gebėjimus, vertybes, tikslus kurie susiję su profesijos pasirinkimu.
 • Suteikti žinių apie darbo rinką ir darbo paiešką.
 • Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, profesinio rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.

Profesinio orientavimo principai:

·       Nedirektyvus konsultanto vaidmuo (specialistas pataria, o sprendimą visada priima klientas. Renkantis profesiją svarbu suprasti, kad darbo rinka labai sparčiai keičiasi: vienas profesijas keičia naujai atsirandančios, paklausios profesijos praranda paklausą, todėl per gyvenimą gali tekti pakeisti 3-5 profesijas. Mokymasis visą gyvenimą užtikrina nuolatinį dalyvavimą darbo rinkoje. Daugiau informacijos https://www.youtube.com/watch?v=1HbVRWpkuh8);
·       Karjeros paslaugos bet kurio amžiaus asmenims;
·       Pagalba atrandant ir vystant asmens vidinį potencialą kar­jerai plėtoti (specialistas numato veiklas, kuriose klientas galėtų savarankiškai atrasti atsakymus į jam svarbius klausimus);
·       Dėmesys visai asmenybei (specialistas nukreipia asmens gebėjimą rasti, analizuoti ir pritaikyti informaciją apie save ir veiklos pasaulį. specialistas naudojasi įvairiais testas, jų rezultatus aptaria su klientu ir numato jų panaudojimo galimybes);

 

Profesinio orientavimo veiklos kryptys:

 • Tyrimai
 • Pokalbiai, diskusijos
 • Konsultacijos
 • Susitikimai
 • Išvykos (mokymo įstaigas, parodas)
 • Rinkimas ir kaupimas informacijos

Pradinių klasių mokiniams informacija apie profesijas yra integruojama į mokomuosius dalykus. Vyresnėse klasėse mokiniai konsultuojami, organizuojamos išvykos, susitikimai, atliekami tyrimai.

 

Žingsniai profesijos pasirinkimo link (Skaityti daugiau)

Naudingos nuorodos:

Internetinis adresas Plačiau ką rasite internetinėje svetainėje
www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Rasite informaciją apie Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomas programas, studijų kainas, stojamųjų egzaminų datas, konkursinio balo skaičiuoklę. Patvirtintos 2016 m. bendrojo priėmimo datos (skaityti daugiau)
www.aikos.smm.lt Informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. Rasite informaciją apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, mokymo licencijas, „Europass“ pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką ir kt.
http://www.nec.lt

 

Nacionalinis egzaminų centras. Rasite informaciją apie vykdomus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, tarptautinius tyrimus.
http://www.ldb.lt Lietuvos darbo birža. Rasite informaciją apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes.
http://euroguidance.lt

 

Profesinio orientavimo svetainė. Rasite informaciją apie vidurinį ir profesinį mokymą, aukštąjį mokslą kolegijose ir universitetuose, mokymosi galimybes užsienyje, karjeros planavimo žingsnius, įvairius testus.
http://www.kurstoti.lt Profesinio orientavimo svetainė. Rasite informaciją apie aukštųjų mokyklų siūlomas programas, konkursinio balo skaičiuoklę, aktualius straipsnius.
http://www.vsf.lt Valstybinis studijų fondas. Rasite informaciją apie finansinę paramą studentams.
http://www.skvc.lt/ Studijų kokybės vertinimo centras. Rasite informaciją apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje bei užsienyje.
http://www.studinfo.lt/lt/ Profesinio orientavimo svetainė. Rasite informaciją apie studijas užsienyje.