Tvarkaraščiai

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2016–2017 m. m. II pusmetis

Eil.
nr.
Mokytojo
pavardė
Dalykas PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS Vad.
kl.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
5 A.Jocienė lietuvių kalba 8 IIIm IV IV Ivm 8 III III 7′ III III 8 IV IV 8 8 III III IV IV
6 R. Vaitulionis lietuvių kalba II II II II II II
7 R.Petkevičienė lietuvių kalba 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 1
8 D.M.-Laukienė lietuvių kalba 5 I 5 I 5 I 5 I 5 Im
9 M.Mockūnienė rusų kalba I 6/7 II II 8 6/7 8 I II
10 M.Mockūnienė etika 5 I 8
11 Š.Meškuotienė tikyba II 6/7 IV P/4 1 SI III 2/3 8
12 Š.Meškuotienė anglų kalba 8 III 2/3 I III 2/3 I 7′ 8 8 I III III/IV
9 I. Kočinienė vokiečių kalba III
14 V.Litvinavičienė anglų kalba 6/7 4 II 5 IV IV IV 5 6/7 II 5 6/7 II 4 SI III/IV
15 O.Dobkevičienė matematika 8 IIIA IV IV IIIA IV 8 8 IVA IVA III 8 IIIm III III IVm III
16 G.Rutkauskas matematika 5 5 I II II II 5 I I I 5 7′ II
17 J. Tenenytė matematika 6/7 6/7 6/7 6/7
18 J. Tenenytė informac.techn. 5 6/7 SI
19 G.Norkus informac.techn. III III IV IV II II
20 A.Jagminaitė istorija III/IV 5 III 6/7 I IV 8 II IV I II 5 III 6/7 IV III 8 I
21 A.Jagminaitė pilietinis ugdym. II I
16 V.Mockūnas geografija II I 6/7 8 6/7 I 8 6/7
18 G. Nenartavičius gamta, biologij. 6/7 IV 5 8 I III IV I II III 6/7 5 IV
19 J.Draugelis fizika II I III/IV I II 8 7 III/IV III/IV 8
20 J.Draugelis ekonomika II
21 J.Draugelis žmogaus saug. 5 8 8
23 G.Rečiūnienė chemija I II 8 8 I II
24 G.Rečiūnienė technologijos SI SI SI SI SI SI SI III/IV III/IV 8-I 8-I * *
25 A.Klimavičius technologijos I I 5-6 5-6
26 S. Butnoriutė dailė SI 8 III/IV III/IV I 5 6/7 II III III
27 R. Šidlauskaitė muzika I 1 2/3 II Sp P/4 III/IV III/IV 6/7 5 SII 2/3 SI 8 1 P/4 IV
28 T.Grišina kūno kultūra * III/IV ** III/IV * **
29 L.Balsys kūno kultūra I-II 5-6 III/IV 8 5 I-II III/IV 5-6 8
30  A. Jonkutė psicholog. pag. IV III
35 *  –  5-6-7
36 ** –  8-I-II
37
38    ‘ – antras mokyt. .

 

Tvarkaraščiai atsisiuntimui:

Gimnazijos skyriaus 2016-2017 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis

Gimnazijos skyriaus 2016-2017 m.m. II pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

Gimnazijos skyriaus 2016-2017 m.m.  II pusmečio lavinamųjų klasių tvarkaraštis

Mokytojų budėjimo grafikas 2016-2017 m.m. II pusm.

Gimnazijos skyriaus pamokų tvarkaraštis 2016-2017 m.m. I pusm.

Gimnazijos skyriaus pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2016-2017 m.m. I pusm.

Mokytojų budėjimo grafikas

Gimnazijos skyriaus lavinamujų klasių pamokų tvarkarastis 2016-2017 m.m. I pusm.