Pusmečiai

 

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 2016-2017 m. m.

  • Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
P–5

6–III gimnazijos

IV gimnazijos

05-30

06-02

05-25

32

34

33

 

  • Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę.
  • Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
    • pirmas pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.;
    • antras pusmetis: 2017 m. sausio 23 d. – mokslo metų pabaiga.