Klasių(grupių) vadovai ir auklėtojai

 

Gimnazijos skyriaus klasių vadovai

2016/2017 m. m.

 

Pa/4 kl. – I. Paliūnaitė

1 kl. – R. Petkevičienė

2/3 kl. – I. Voverienė

5 kl. – G. Nenartavičius

6/7 kl. – V. Mockūnas

8 kl. – Š. Meškuotienė

I kl. – A. Jagminaitė

II kl. – M. Mockūnienė

III kl. – O. Dobkevičienė

IV kl. – R. Šidlauskaitė

Spec. lav. kl. – J. Rutkauskienė

I Soc. Įg kl. – D. Poznanskienė

II Soc. įg. Kl. – M. Rutkauskienė