Teisinė informacija

Psichologė Jūratė Miežytė-Tijūšienė

El. paštas: j.miezyte@gmail.com

II aukštas, 84 kabinetas

 

Darbo laikas

Pirmadienis 14.00 – 16.30, 17.00 – 18.30

Antradienis11.30 – 13.30, 14.00 – 17.00

Trečiadienis 12.30 – 14.30, 15.00 – 17.00

Ketvirtadienis 12.30 – 14.30, 15.00 – 17.00

Penktadienis 12.00 – 15.00

 

Psichologo veikla

  1. Įvertina Centro mokinių (vaikų) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
  2. Bendradarbiauja su Centro mokytojais, auklėtojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
  3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus.
  4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
  5. Inicijuoja rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.