Tarptautinis seminaras Rygoje

2019-12-13

Gruodžio 10-11 dienomis LASUC mokytojos Šarūnė Meškuotienė ir Dovilė Pratusytė dalyvavo tarptautiniame seminare „Tarpdalykinis požiūris skatinant vaikų, turinčių funkcinių sutrikimų, dalyvavimą ugdymo procese“, kuris vyko Rygoje. Seminare buvo kalbama apie tai, kaip skatinant įvairių sričių specialistų bendradarbiavimą pagerinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos dalykines kompetencijas, ugdant vaikus, turinčius funkcinių sutrikimų. Lektorės iš JAV aptarė tarpdalykinės specialistų komandos vaidmenį įgyvendinant aplinkos pritaikymo ir įtraukiojo ugdymo galimybes vaikams, turintiems regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų bei pristatė „universalaus mokymo(si) dizaino“ strategiją. Pristatoma teorija buvo iliustruojama aktyvia praktine veikla sporto salėje. Bendradarbiaujant su lektorėmis, seminaro idėjas tikimės įgyvendinti LASUC. 

Dovilė Pratusytė

Šarūnė Meškuotienė

 

Ankstesnysis Sekantis