Tarptautinė paroda „Sight City“, Frankfurte

2019-05-14

Gegužės 8– 10 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro darbuotojų komanda lankėsi tarptautinėje regos techninės pagalbos priemonių, skirtų akliems ir silnaregiams, parodoje „Sight City“, Frankfurte, Vokietijoje. Mokytojų Dovilės, Šarūnės, Žydrės ir Vaivos tikslai buvo parodos metu  užmegzti kontaktus su užsienio šalių ugdymo centrais, turinčiais gerąją įtraukiojo ugdymo patirtį ir atrinkti efektyvias priemones, padėsiančias ugdyti aklą ir silpnaregį mokinį.

Ankstesnysis Sekantis