Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus metodinis susitikimas „Aklų mokinių nuotolinio mokymo iššūkiai“

2020-05-11

Gegužės 7 d. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius organizavo metodinį susitikimą „Aklų mokinių nuotolinio mokymo iššūkiai“. Internetinėje platformoje ZOOM susitiko 39 dalyviai: šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, sutrikusios regos vaikų ugdymo centrų tiflopedagogai. Susitikimą pradėjo Kauno Prano Daunio ugdymo centro tiflopedagogė. Ji pasidalino patirtimi, kaip padeda mokytojams dalykininkams išdėstyti medžiagą nuotolinio ugdymo metu. Tiflopedagogėmano, kad sunkumai yra matematikos Brailio rašto ženklų užrašymu ir supratimu, kadangi kol kas išleistos knygos tų ženklų žymėjimui yra reginčiųjų raštu. Jos nuomone, labai padėtų papildomai prie vadovėlių išleisti priedai, kuriuose būtų paaiškinimas žymėjimas. Kauno Prano Daunio ugdymo centro lietuvių kalbos mokytoja daug ruošiasi pamokoms, pati garsina tekstus, nes mokymo platforma Eduka vaikų poreikių nepatenkino, be to gramatiką dėstyti praktiškai neįmanoma. Prie susitikimo prisijungusi Klaipėdos Martyno Mažvydo specialioji pedagogė kalbėjo apie nuotolinio ugdymo iššūkius pačiai aklai mokinei ir jos tėvų pagalbą pedagogui. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro matematikos mokytoja perskaitė pranešimą „Aklų mokinių nuotolinio mokymo iššūkiai matematikoje“ ir pateikė patarimus mokytojams. Ji nurodė nuotolinio ugdymo sunkumus: matematinių vaizdinių formavimas, matematinių reiškinių išaiškinimas. Jos pranešimą papildė Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, kaip išnaudoti namų aplinką ir joje esančius daiktus mokantis matematikos. Centro geografijos mokytojas kalbėjo apie savo darbą su aklais mokiniais nuotolinio ugdymo metu: jis daug medžiagos aprašo, žodžiu konsultuoja vaikus. Pagal numatytą ugdymo planą, jo mokiniai dalyvauja projekte ir toliau renka informaciją apie savo aplinką. Apie aklų mokinių komunikacinių ir kasdienių įgūdžių ugdymą pasakojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogė. Ji parodė keletą video, kaip mokiniai įsisavina madžiagą ir praktiškai ją panaudoja. Centro chemijos mokytoja sakė, kad dirba individualiai, nes kitaip sunku paaiškinti cheminius procesus aklam vaikui. Susitikime dalyvavę mokytojai pastebėjo, kad mokinių pažymiai pagerėjo.

Apibendribdami susitikimą, dalyviai pažymėjo, kad labai reikia tokių susitikimų, nes problemų vienokių ar kitokių nuotolinio ugdymo metu vis pasitaiko, o tokių susitikimų metu pedagogai gali pasinaudoti kolegų patirtimi ir patarimais.

 

Ankstesnysis Sekantis