Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus atidarymas

2019-09-27

Rugsėjo 26 d. Centre įvyko Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus atidarymas. Atidaryme dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, vyriausioji specialistė Almeda Kurienė, Mokyklų veiklos skyriaus patarėja Stanislova Strolaitė, asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil, Alma Luneckienė ir Lina Palačionienė iš Nacionalinės švietimo agentūros bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendruomenė. Susitikimo metu Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė supažindino svečius su skyriaus specialistais, veiklos sritimis, nuveiktais darbais. Taip pat, svečiai turėjo galimybę apžiūrėti naujai įrengtas skyriaus patalpas bei susipažinti ir išbandyti įvairias priemones, naudojamas darbui su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius teikia metodinę, konsultacinę pagalbą pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams, ugdymo įstaigų pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, tėvams klausimais, susijusiais su vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymu.

Gintarė Šatė

Nuotraukos Svetlanos Markovos

Ankstesnysis Sekantis