Pedagogai

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Dovilė Akstinaitė

Gimnazijos skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja, Kurčneregių klasės mokytoja

Linas Balsys

Gimnazijos skyriaus fizinio ugdymo mokytojas 

Nadežda Baranovskaja

Gimnazijos skyriaus pradinių klasių mokytoja

Agnė Borcovienė

Vaiko priežiūros atostogose

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus socialinė pedagogė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus gydomosios kūno kultūros mokytoja

Nijolė Barauskienė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė

Kristina Baranauskienė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė

Jolanta Bedalienė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus gydomosios kūno kultūros mokytoja

Ingrida Bortkevičienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Skaidrė Butnoriutė

Gimnazijos skyriaus dailės mokytoja

Juozas Daunaravičius

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui . Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogas

Giedrė Deinarovičienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Ana Dmitričenko

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus mokytojo padėjėja

Stefanija Dulko

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus naktinė auklė

Irena Gulbinovič

Gimnazijos skyriaus Kurčneregių ugdymo poskyrio mokytojo padėjėja

Jadvyga Jačnik

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtojo padėjėja

Asta Jagminaitė

Gimnazijos skyriaus vedėja, Gimnazijos skyriaus istorijos mokytoja

Irena Jakonienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Jūratė Jakštienė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė

Stasė Juciutė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė

Albertas Klimavičius

Gimnazijos skyriaus technologijų mokytojas

Irina Kočinienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Šarūnė Meškuotienė

Gimnazijos skyriaus anglų kalbos ir tikybos mokytoja

Irina Michuta

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus mokytojo padėjėja

Vygantas Mockūnas

Gimnazijos skyriaus geografijos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas,  Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtojas, metodininkas

Marija Mockūnienė

Gimnazijos skyriaus rusų kalbos ir etikos mokytoja,Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Dana Nemunytė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė

Gintaras Nenartavičius

Gimnazijos skyriaus biologijos mokytojas

Gintaras Norkus

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus informacinių technologijų specialistas. Gimnazijos skyriaus informacinių technologijų mokytojas

Rūta Petkevičienė

Gimnazijos skyriaus pradinių klasių mokytoja

Dovilė Pratusytė

Gimnazijos skyriaus socialinių įgūdžių klasės mokytoja. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė, specialioji pedagogė (vertinimui ir konsultavimui)

Giedrė Rečiūnienė

Gimnazijos skyriaus technologijų mokytoja ir chemijos mokytoja

Jūratė Rutkauskienė

Gimnazijos skyriaus pradinių klasių mokytoja

Daiva Stasiūnienė

Gimnazijos skyriaus fizikos mokytoja ir žmogaus saugos mokytoja

Justina Šamšonienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Danutė Šavareikienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos  skyriaus mokytojo padėjėja

Rita Šidlauskaitė

Gimnazijos skyriaus muzikos mokytoja

Svetlana Šugždienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos  skyriaus mokytojo padėjėja

Reda Šulskienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja

Dalia Taurienė

Gimnazijos skyriaus kurčneregių klasės mokytoja. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus tiflopedagogė (vertinimui ir konsultavimui)

Kotryna Miknevičiūtė

Psichologė (vertinimui ir konsultavimui)

Monika Kulionienė

Psichologė, mokytoja

Indrė Ungeitytė

Specialioji pedagogė, logopedė

Lina Sandienė

Socialinė pedagogė

Inga Tereščenko

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Danguolė Zarembienė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus mokytojo padėjėja

Jovita Gainė

Gimnazijos skyriaus matematikos mokytoja

Vaiva Truskauskienė

Gimnazijos skyriaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Kotryna Miknevičiūtė

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus. Gimnazijos skyriaus psichologijos pagrindų mokytoja

Iveta Tomkevičienė

Gimnazijos skyriaus matematikos – informacinių technologijų mokytoja

Danguolė Poznanskienė

Gimnazijos skyriaus socialinių įgūdžių klasės mokytoja

 Bronius Trimonis Gimnazijos skyriaus anglų kalbos mokytojas

Samanta Vitkovskaja

Gimnazijos skyriaus istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja

Irma Javaišienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Brigita Butkutė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

Akvilė Dubovikienė

Gimnazijos skyriaus laborantė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja