Stabdome ugdymo procesą

2020-04-02

SVARBU! Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras stabdo ugdymo procesą nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.

Kovo 13 d.

P2 – IV g. klasių mokiniams savarankiško mokymosi diena namuose. Tėvai/ globėjai turi užtikrinti saugią mokinių kelionę namo, tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas bei padėti suplanuoti savarankiško mokymosi laiką. 

Kovo 16 – 27 d.

Skelbiamos mokinių pavasario atostogos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, P2 – IV g. klasės.

*Abiturientai bus informuoti apie egzaminus.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregiu ugdymo centre atšaukiami visi renginiai, susitikimai, konsultacijos, neveiks valgykla. Informacija suteikiama elektroniniu būdu: rastine@lasuc.lt.

Informaciją apie tolimesnį ugdymo(-si) procesą skelbsime TAMO el. dienyne, internetinėje svetainėje ir facebook paskyroje.
Prašome mokinių, tėvų/ globėjų sekti naujienas.

Ankstesnysis Sekantis