Specialistų bendradarbiavimas – įtraukiajam aklų ir silpnaregių vaikų ugdymui tobulinti

2019-03-13

Kovo 8-10 dienomis LASUC Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus švietimo pagalbos specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, tiflopedagogas) ir gydomosios kūno kultūros mokytojas tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami Rygos Strazdumuižos aklųjų ir silpnaregių mokyklos (Latvija) parengtoje ankstyvosios reabilitacijos vaikų su tėvais konsultavimo programoje. Specialistai turėjo galimybę dalyvauti individualiuose užsiėmimuose, aptarti su kolegomis taikomus ugdymo būdus, metodus, naudojamas priemones. Bendruose užsiėmimuose specialistai išbandė veiklas kartu su tėvais.

Pasitelkę kolegų iš Latvijos patirtį, LASUC specialistai planuoja balandžio mėnesio konsultacinių dienų programą papildyti įvairesnėmis veiklomis – siūlysime muzikos, dailės užsiėmimus, socialinių įgūdžių ugdymo pratybas, relaksacijos seansus tėvams. Taip pat stengsimės suspėti pagaminti 2 ugdymo priemones darbui su ikimokyklinio amžiaus aklais ir silpnaregiais vaikais.

Ankstesnysis Sekantis