Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.

2021-01-13

Sausio 13-oji

Laisvės gynėjų diena.

Tegul mūsų širdyse rusena laisvės ugnis, kuri jau 30 metų įkvepia vienybės, vilties ir gerumo. Branginkime, saugokime ir puoselėkime mūsų

Tėvynę – Lietuvą.

Laisvės gynėjų dienos minėjimo proga

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendruomenės vardu sveikina

direktorė Nerija Moskalionienė

Ankstesnysis Sekantis