Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinės šventės minėjimas.

2020-01-13

Minit Sausio 13-tosios įvykius, LASUC langus nušvietė žvakelės, simbolizuojančios pagarbą žuvusiems, apgintos laisvės šviesą, atmintį, susikaupimą ir laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą. Mokiniai ir mokytojai tylos minute pagerbė mirusiuosius už Lietuvos laisvę. Mokiniai dalinosi dalyvavusiųjų ir savo akimis mačiusiųjų įvykius, kurie tuomet vyko prie televizijos bokšto atsiminimais. Pedagogai pirmosios pamokos metu pasakojo mokiniams apie sausio 13-osios įvykius.

Ankstesnysis Sekantis