Tiflopedagogikos kursai

2019-10-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 ugdyti akluosius ir silpnaregius mokinius gali „ugdymo programos ar dalyko mokytojai, (…) ne vėliau kaip per metus nuo darbo su aklais ir silpnaregiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų tiflopedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą“, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru 2019 m. spalio 28 –30 d. organizuoja tiflopedagogikos kursus. Registracija vyksta adresu http://lasuc.eu/renginiai

 

Renginio metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, bei šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Ankstesnysis Sekantis