SUTRIKUSIOS REGOS VAIKŲ KONSULTAVIMO SKYRIAUS ORGANIZUOJAMI NUOTOLINIAI RENGINIAI BALANDŽIO MĖNESĮ

2020-04-20

Sutrikusios regos skyriaus pedagogai kviečia balandžio mėnesį dalyvauti šiuose internetiniuose renginiuose.

2020 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienis) 11 val. 

Metodinis susitikimas „Aklų ir silpnaregių mokinių nuotolinis mokymas (si) kaip iššūkis tęsti ugdymo procesą ir teikti tiflopedagoginę ir kitą pagalbą“. 

Vieta: Zoom platforma 

Dalyviai: Šalies tiflopedagogai 

 

2020 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienis) 14 val. 

Seminaras „Viešosios tekstinės mokomosios medžiagos pritaikymas sutrikusios regos ir  (ar) skaitymo sutrikimų turintiems vaikams (žmonėms)“.

Vieta: Youtube 

Dalyviai: Šalies bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, ugdantys sutrikusios regos ir (ar) skaitymo sutrikimų turinčius mokinius

 

2020 m. balandžio 30 d. (ketvirtadienis) 14 val. 

Konsultacinė valanda „Tiflopedagogas atsako“.

Vieta: Zoom platforma

Dalyviai: Aklų ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių tėvai (globėjai)

 

Į renginius registruoja metodininkė Irina Mickutė el.paštu irina.mickute@lasuc.lt

Daugiau informacijos apie renginius suteiks vedėja Jūratė Maskoliūnienė tel. 8 679 87400

Renginiai nemokami. Numatoma renginių trukmė – 2 akademinės valandos.

Ankstesnysis Sekantis