Susitikimas diskusija „Sutrikusios regos vaiko pedagoginio įvertinimo reikšmė jo sėkmingam ugdymuisi bendrojo ugdymo mokykloje“

2020-01-03

Susitikimas diskusija „Sutrikusios regos vaiko pedagoginio įvertinimo reikšmė jo sėkmingam ugdymuisi bendrojo ugdymo mokykloje“.  

2020 sausio 9 d.  10 val.  Posėdžių salėje, dalyvauja LASUC švietimo pagalbos specialistai ir Vilniaus miesto  pedagoginės ir psichologinės tarnybos darbuotojai. 

Ankstesnysis Sekantis