SEMINARAS „MOKINIŲ, TURINČIŲ CEREBRINĮ REGOS SUTRIKIMĄ, UGDYMAS: AMERIKOS PERKINSO MOKYKLOS PATIRTIS“

2023-10-06

 

2023 m. spalio 24-26 d.

Seminare bus kalbama apie žievinį regos sutrikimą bei žievinio regos sutrikimo įtaką mokinio vizualinei elgsenai, kompensacines strategijas bei ugdymo aspektus.

Spalio 24 d. nuo 15.00–17.00 val. apie žievinį regos sutrikimą kalbės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogė Dalia Taurienė.

Spalio 25-26 d. nuo 15.00–17.00 val. pranešimą pristatys Burju Sari, Amerikos Perkinso mokyklos tiflopedagogė, direktoriaus pavaduotoja vertinimui ir mokymuisi. Bus vertimas į lietuvių kalbą.

Būtina registracija šia nuoroda https://bit.ly/48oNL7w  

Seminaras vyks ZOOM platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiunčiama kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui. Seminaro trukmė 6 akad. val. Išklausius visą seminarą, dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Dalyvis iki seminaro pradžios turi sumokėti seminaro žyminį mokestį 2,00 Eur (du eurai 00 ct) pavedimu į šią sąskaitą:

AB SEB bankas sąskaitos numeris LT947044060000453821;

Gavėjas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

Mokėjimo paskirtis – Regos seminaras (dalyvio vardas, pavardė).

Seminaro programą rasite čia Programa 

Ankstesnysis Sekantis